Свідоцтво на торговельну марку № 312543 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312543 (заявка m201927846): homely for yuor family; your; н; н
(111)
Номер свідоцтва
312543
(210)
Номер заявки
m201927846
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.10.2029
(220)
Дата подання заявки
08.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Дацишин Уляна Юріївна;
Вул. Свєнціцького, 13, кв. 8, м. Львів, 79011 (UA)

(732)
Власники

Дацишин Уляна Юріївна;
Вул. Свєнціцького, 13, кв. 8, м. Львів, 79011 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Андрія Сахарова, 42, кв. 522, м. Львів, 79013

(750)
Адреса для листування

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Андрія Сахарова, 42, кв. 522, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 11, 14, 20 класів, а саме: меблів, настільних годинників, світильників (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів 11, 14, 20 класів, а саме товарів для дому; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів 11, 14, 20 класів, а саме товарів для дому; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів 11, 14, 20 класів, а саме товарів для дому; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; представляння товарів 11, 14, 20 класів, а саме товарів для дому на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування товарів 11, 14, 20 класів, а саме товарів для дому; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн.