Заявка на торговельну марку № 96071811 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 96071811: otter pops
(210)
Номер заявки
96071811
(220)
Дата подання заявки
30.07.1996
(731)
Заявники

ДЗЕ ДЖЕЛ СЕРТ Ко., корпорація штату Іллінойс, США;
Хайуей 59 енд Конде Стріт, Уест Чікаго, Іллінойс, США (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ошарова Ірина Олександрівна;
252150, м. Київ-150, а.с.781 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Замороженные сласти и сладкие блюда; ароматизированные жидкости в пакетах для дальнейшей заморозки в них