Заявка на знак № 96071811 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 96071811: otter pops
(210)
Номер заявки
96071811
(220)
Дата подання заявки
30.07.1996
(731)
Заявники

ДЗЕ ДЖЕЛ СЕРТ Ко., корпорація штату Іллінойс, США (US)

(740)
Довірена особа

Ошарова Ірина Олександрівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Замороженные сласти и сладкие блюда; ароматизированные жидкости в пакетах для дальнейшей заморозки в них