Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 44755 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 44755 (заявка 2002098069): teppa; терра; таврика
(111)
Номер свідоцтва
44755
(210)
Номер заявки
2002098069
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
25.09.2012
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2004
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.09.2012
(220)
Дата подання заявки
24.09.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2004, бюл. № 11/2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; синій; блакитний; білий;

(731)
Заявники

Приватне підприємство «Редакція газети «Терра Таврика»;
Вул. Воровського, ###, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000 (UA)

(732)
Власники

Приватне підприємство «Редакція газети «Терра Таврика»;
Вул. Воровського, ###, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кримський республіканський центр науково-технічної інформації;
Вул. Ялтинська, ###, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95007 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Брошури; буклети; видання друкові (друковані); газети; журнали (періодичні видання); каталоги; книги; періодичні видання друкові (друковані); проспекти рекламні; часописи (періодичні видання). 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; ділове інформування; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів. 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); створювання відеофільмів; публікування текстів, крім рекламних; фотографування; фоторепортажі. 

Кл.42:

Образотворче оформляння; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших.