Свідоцтво на знак № 224232 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 224232 (заявка m201516145): шкварка fest
(111)
Номер свідоцтва
224232
(210)
Номер заявки
m201516145
(151)
Дата реєстрації знака
27.03.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
21.09.2025
(220)
Дата подання заявки
21.09.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.03.2017, бюл. № 6/2017
(731)
Заявники

Кирилова Марина Вікторівна;
Військове містечко № 11, буд. 1, кв. 20, м. Васильків, Київська обл., 08606 (UA)

(732)
Власники

Кирилова Марина Вікторівна;
Військове містечко № 11, буд. 1, кв. 20, м. Васильків, Київська обл., 08606 (UA)

(750)
Адреса для листування

Євсєєнко Ірина Альбертівна;
Вул. Предславинська, 21/23, кв. 14, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання, кінопокази); написання текстів, крім рекламних; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування спортивних змагань; планування вечірок (розваги); практичне навчання (демонстрування); розважальні послуги; створювання видовищ