Свідоцтво на знак № 192874 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 192874 (заявка m201313664): сокер клаб; соккер; cokkep; cokep
(111)
Номер свідоцтва
192874
(210)
Номер заявки
m201313664
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
30.07.2023
(220)
Дата подання заявки
30.07.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2014, бюл. № 21/2014
(731)
Заявники

ЮКРЮКІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД;
Кв./Офіс 308, Софулі, 40, Нікосія, 1096, Кіпр (CY)

(732)
Власники

ЮКРЮКІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД;
Кв./Офіс 308, Софулі, 40, Нікосія, 1096, Кіпр (CY)

(740)
Довірена особа

Соловйов Валентин Вячеславович;
А/с 44, м. Київ, 03187

(750)
Адреса для листування

Соловйов В. В.;
А/с 44, м. Київ, 03187 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Атестування (освіта); видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; влаштовування показів мод з розважальною метою; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля (забави, розваги); дозвілля і навчання в клубах; дресирування тварин; дублювання; забезпечування необхідним для гольфа; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; каліграфічні послуги; караоке-послуги; кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; музейні послуги (презентації, виставки); мюзик-холи; навчання в академіях; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); навчання, зокрема індивідуальне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання моделей для художників; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) іграшок; наймання (прокат) стадіонного обладдя; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) ігрового обладнання; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) підводного споряддя; наймання (прокат) спортивних майданчиків; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) театральних декорацій; наймання (прокат) тенісних кортів; наймання (прокат) фільмів (кінофільмів); написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; облаштовування дозвілля; пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перепідготовляння професійне; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги з усного перекладання; послуги звіринців (зоопарків); послуги персональних тренерів (фітнес); послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); послуги казино (азартні ігри); послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних кас (розваги); презентації вистав; проводіння фітнес-класів; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів; створювання музичних творів; створювання фільмів, крім рекламних роликів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки