Свідоцтво на торговельну марку № 299626 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299626 (заявка m201929357): ca for young learners; са
(111)
Номер свідоцтва
299626
(210)
Номер заявки
m201929357
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.10.2029
(220)
Дата подання заявки
31.10.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; синій;

(731)
Заявники

Коломійченко Андрій Іванович;
Бульв. Володимира Висоцького, 7, кв. 114, м. Київ, 02232 (UA)

(732)
Власники

Коломійченко Андрій Іванович;
Бульв. Володимира Висоцького, 7, кв. 114, м. Київ, 02232 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ПЮФ «АЙПІКО»;
А/с 33, м. Київ, 03028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; дубльований переклад; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги таборів вихідного дня (розважання); практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; прокат кінофільмів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги; створювання фільмів, крім рекламних 

Кл.45:

Консультування щодо інтелектуальної власності; наглядання за дітьми; написання особистих листів; послуги з підготовки юридичних документів; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; правові досліджування 

Інші торговельні марки цього власника