Свідоцтво на торговельну марку № 299267 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299267 (заявка m201902009): ververica
(111)
Номер свідоцтва
299267
(210)
Номер заявки
m201902009
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.01.2029
(220)
Дата подання заявки
30.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited);
Форс Флор, Ван Кепітал Плейс, П. О. Бокс 847, Джорджтаун, Великий Кайман, Кайманові Острови (Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands) (KY)

(732)
Власники

Алібаба Груп Холдінг Лімітед (Alibaba Group Holding Limited);
Форс Флор, Ван Кепітал Плейс, П. О. Бокс 847, Джорджтаун, Великий Кайман, Кайманові Острови (Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands) (KY)

(740)
Довірена особа

Бочаров Максим Анатолійович (№ 367);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Бочаров Максим Анатолійович;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації та комп'ютери; комп'ютерні програми; програмне забезпечення для обробляння електронних платежів; програмне забезпечення для ідентифікації особи платника; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне з мережі Інтернет; комп'ютерне програмне забезпечення для інтерактивних розваг, яке дозволяє користувачам пристосовувати під себе перегляд, прослуховування і гральний досвід, вибираючи та систематизуючи дисплей і відтворювання аудіо-, відео- та аудіовізуальних елементів; завантажні аудіо-, візуальні та аудіовізуальні файли і записи для відтворення мультимедійних розважальних програм і контенту; електронні видання завантажні з мережі Інтернет або з комп'ютерної мережі чи з комп'ютерних баз даних; програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями; програмне забезпечення для колективного доступу до файлів; комунікаційне програмне забезпечення для електронного обміну даними, аудіоданими, відеоданими, зображеннями і графікою за допомогою комп'ютера, мережі мобільного зв'язку, бездротової і телекомунікаційної мереж; комп'ютерне програмне забезпечення для обробляння зображень, графіки, аудіо-, відеоданих та текстів; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення, яке сприяє електронному передаванню інформації, даних, документів, голосу і зображень за допомогою мережі Інтернет; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення, що дозволяє користувачам брати участь у спілкуванні в мережах і навчальних заняттях з надаванням доступу до даних, документів, зображень і програмних додатків через веб-браузер; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення для надавання віддаленого доступу для перегляду та контролю комп'ютерів і комп'ютерних мереж; завантажні електронні видання у вигляді статей, наукових робіт, рефератів і навчальних матеріалів щодо телекомунікацій, інтернету, навчання, бізнесу, продажів і маркетингу; комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерні пристрої периферійні; ноутбуки; лептопи; портативні комп'ютери; кишенькові (ручні) комп'ютери; персональні цифрові помічники; особисті медіаплеєри; мобільні телефони; смартфони; цифрові кіно-, фото-, відеокамери; батареї; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; комп'ютерні робочі станції; комп'ютерні сервери; комп'ютерне та телекомунікаційне мережеве апаратне забезпечення; комп'ютерні мережеві адаптери, перемикачі, маршрутизатори та концентратори; бездротові і дротяні модеми та комунікаційні прилади, пристрої; тримачі для лептопів; сумки, спеціально пристосовані для комп'ютерів; пристрої для гасіння вогню; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмно-апаратні засоби, в тому числі мікропрограми; компакт-диски; цифрові музичні файли (завантажні з мережі Інтернет); портативні телекомунікаційні пристрої миттєвого обміну повідомленнями; килимки під комп'ютерні мишки; трубки для мобільних телефонів; аксесуари для мобільних телефонів; завантажні файли з іграми, картинками (малюнками), кінофільмами і музикою; системи аварійної сигналізації; камери для відеоспостереження; пересувні радіо- і телемовні пристрої; обладнання для телевізійного мовлення; фотоапарати; відеокамери; навушники як наголовна гарнітура; телефонні навушники-вставки, телефонні навушники, мініатюрні телефони, що вставляються у вушну раковину; акустичні колонки, динаміки, гучномовці; навігаційні апарати та обладнання для системи глобального позиціонування (GPS); комп'ютерні програми та програмне забезпечення для електронних і відеоігрових пристроїв, в тому числі завантажне з мережі Інтернет; рідкокристалічні дисплеї для телекомунікаційного та електронного обладнання (устатковання); телевізійні декодери, приставки, крім ігрових та призначених на розважальні потреби; пристрої та пульти для дистанційного керування; комп'ютерні програми для зберігання та накопичування даних; окуляри; окуляри від сонця; вивіски, дорожні знаки світиві або механічні; кодовані та магнітні банківські кредитні, дебетові, грошові та ідентифікаційні картки; банкомати; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для читання електронних книжок; тонер-картриджі незаправлені для принтерів та фотокопіювальних апаратів; радіо-няня (пристрої для пильнування за немовлятами); відео-няня (відеопристрої для пильнування за немовлятами); світлозахисні бленди для об'єктивів; планшетні комп'ютери; картки-ключі кодовані; 3D-окуляри; карти пам'яті для відеоігрових пристроїв; комп'ютерні прикладні програми для потокового передавання відеозаписів, музики та зображень; цифрові пристрої для потокового передавання мультимедіа; пристрої для потокового передавання аудіоматеріалів в мережі Інтернет; пристрої для потокового передавання відеоматеріалів в мережі Інтернет 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування підприємницької діяльності; офісні роботи; організовування, введення в дію і контролювання програм по збереженню клієнтської лояльності та стимулювання покупців; рекламні послуги, що надаються через мережу Інтернет; створювання рекламних матеріалів для телевізійної та радіореклами; бухгалтерські послуги, ведення бухгалтерських документів; аукціонний продаж; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; визначання громадської думки; послуги з обробляння даних (канцелярські роботи); забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності; послуги рекламних агентств; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; консультаційні послуги у сфері підприємницької діяльності; консультаційні послуги з питань ведення підприємницької діяльності у сфері влаштовування заходів, подій, конференцій, підготовчих програм, навчальних програм та семінарів на базі веб-технологій; консультаційні послуги з питань ведення підприємницької діяльності щодо передавання знань на основі веб-технологій; консультаційні послуги з питань ведення підприємницької діяльності щодо співробітництва в режимі он-лайн і технологій співробітництва; консультаційні послуги з питань ведення підприємницької діяльності щодо продажів і маркетингу; послуги з керування підприємницькими проектами; послуги щодо ділового керування проектами, що відносяться до розробляння, встановлювання,; підготовки до виробництва, виробництва, запису, моніторингу та подальшої реалізації заходів,; подій,; конференцій,; підготовчих програм,; навчальних програм та семінарів на базі веб-технологій; ринкове досліджування та консультаційні послуги щодо підприємницької діяльності; консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності,; що відносяться до сприяння у веденні ділових угод,; операцій за допомогою локальних і глобальних комп'ютерних мереж шляхом пошуку,; розміщення та надавання рекомендацій для доставки товарів і послуг широкого асортименту в сфері бізнесу та споживання; поширення ділової інформації про товари і послуги інших через локальну та глобальну комп'ютерні мережі; консультаційні послуги з питань бізнесу,; що пов'язані з надаванням веб-сайтів в глобальній комп'ютерній мережі,; за допомогою яких треті особи можуть пропонувати і отримувати товари та послуги,; розміщувати,; оцінювати статус і здійснювати торгівлю і замовлення,; укладати договори, контракти та проводити ділові операції, угоди; адміністративне обробляння замовлень на купівлю за допомогою комп'ютера в режимі он-лайн; рекламування товарів і послуг для інших за допомогою локальної та глобальної комп'ютерної мережі; послуги міжнародних імпортно-експортних агентств; прокат місця на рекламу на засобах інформування; електронний аукціонний продаж та проведення бізнес-оцінювання для нього в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу в режимі реального часу харчових продуктів та напоїв,; тютюну,; тютюнових виробів,; фармацевтичних препаратів,; побутових товарів,; а саме: скляних,; пластмасових,; дерев'яних та металевих контейнерів для зберігання на побутові потреби,; ваз,; ламп,; килимів,; сервірувальних мисок,; кухлів,; тримачів серветок,; побутової техніки,; а саме: пральних машин для одягу,; сушильних апаратів для одягу,; електричних холодильників,; переносних холодильників,; електричних вентиляторів,; електричних чайників,; машин для виробництва льоду,; систем кондиціонування повітря,; електричних переносних охолоджувачів,; споживчої електроніки,; а саме: мобільних телефонів,; планшетів,; портативних комп'ютерів,; лептопів,; портативних аудіоплеєрів,; портативних ігрових плеєрів,; ігрових приставок,; камер,; фотоапаратів,; колонок (акустичних систем),; медіа-плеєрів та приладдя для електроніки,; а саме: кабелів,; наголовних навушників та зарядних пристроїв,; товарів для фітнесу, а саме: обладнання для фітнесу, фізичної підготовки,; товарів для здоров'я та краси, а саме: дієтичних, біологічно активних харчових добавок,; косметичних препаратів,; нелікувальних препаратів для догляду за шкірою,; лосьйонів для шкіри,; кремів для шкіри,; зволожувальних засобів для шкіри,; парфумів,; парфумерних олій,; шампунів та кондиціонерів для волосся,; одягу,; взуття,; годинників,; товарів модної індустрії, а саме: капелюхів, жіночих сумок, окулярів від сонця, ювелірних виробів,; іграшок,; книг та автомобілів; інформування щодо підприємницької діяльності щодо укладання комерційних угод, бізнес-операцій, ділових операцій за допомогою довідників, каталогів на веб-сайтах третіх осіб; консультування з підприємницької діяльності щодо ведення підприємницької діяльності за допомогою електронного торговельного майданчика для покупців і продавців товарів і/або послуг через глобальну комп'ютерну мережу; допомога у сфері підприємницької діяльності щодо сприяння проведенню бізнес-операцій, ділових операцій за допомогою локальних і глобальних комп'ютерних мереж; консультування у сфері підприємницької діяльності щодо корпоративного керування; послуги маркетингу та стимулювання збуту для інших; публікування рекламних матеріалів; маркетингові послуги у сфері нерухомого майна; розповсюджування та оновлювання рекламних матеріалів; збирання інформації для інших щодо реклами, оголошень для використання на веб-сторінках в мережі Інтернет; прокат місця на рекламу; комп'ютерне обробляння даних (канцелярські роботи); інформаційні послуги з питань продажів, збуту, підприємницької діяльності та просування товарів і послуг; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; послуги секретарів з приймання телефонних дзвінків; аукціонний продаж за допомогою мережі Інтернет; керування персоналом, менеджмент персоналу; інформування з питань продажів, збуту, підприємницької діяльності, рекламування та просування товарів і послуг за допомогою глобальної комп'ютерної мережі та через мережу Інтернет; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати і купувати ці товари з веб-сайтів зі змішаним асортиментом товарів в мережі Інтернет та в магазинах оптового продажу; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів (крім їх транспортування),; що дозволяє покупцям зручно оглядати і купувати ці товари за загальними каталогами товарів за допомогою поштових замовлень або за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібного продажу; послуги щодо роздрібного та оптового продажу телефонів,; трубок мобільних,; стільникових телефонів,; аксесуарів для мобільних, стільникових телефонів,; електронних та телекомунікаційних товарів,; а саме: зарядних пристроїв для телефонів, зарядних пристроїв USB для телефонів та мобільних пристроїв, колонок (акустичних систем), кабелів (шнурів) живлення, USB-кабелів, комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення, батарей, акумуляторів, зарядних пристроїв для акумуляторів,; апаратів і інструментів для записування,; отримування,; передавання та/або відтворювання даних,; інформації,; малюнків,; зображень та/або звуків,; дорогоцінних металів,; ювелірних виробів,; біжутерії,; дорогоцінних каменів,; друкованої продукції,; канцелярських товарів та магнітних і немагнітних кодованих карток,; меблів,; картинних рам,; побутового та кухонного начиння,; виробів зі скла,; порцеляни і фаянсу,; текстильних виробів,; тканин,; одягу,; взуття,; наголовних уборів,; мережива і вишитих оздоб,; ґудзиків,; стрічок,; шпильок і голок,; штучних квітів,; килимів,; пледів,; ігор та електронних іграшок,; хімікатів,; що використовуються в промисловості,; науці,; фотографії та сільському господарстві,; фарб,; політур та лаків,; особистих гігієнічних засобів,; мила,; парфумерних виробів,; косметики,; лосьйонів для волосся і тіла,; ефірних олій,; чистильних та вибілювальних препаратів,; мастильних матеріалів,; палива,; свічок,; фармацевтичних,; ветеринарних і гігієнічних препаратів,; металевих і дрібних металевих виробів,; машин,; механізмів і робочих інструментів,; верстатів,; ножових виробів,; бритв і ручних знарядь (інструментів),; комп'ютерів,; рахувальних машин,; електричних,; фотографічних,; кінематографічних і оптичних приладів,; пристроїв та інструментів,; окулярів, окулярів від сонця,; хірургічних і медичних апаратів та інструментів,; апаратів для освітлювання,; нагрівання,; виробляння пари,; куховарення,; теплової обробки харчових продуктів,; для охолодження,; сушіння,; вентилювання,; водопостачання та на гігієнічні,; санітарно-технічні потреби,; транспортних засобів,; вогнепальної зброї,; феєрверків,; срібла столового та виробів зі срібла,; годинників та хронометричних приладів,; музичних інструментів,; журналів (періодичних видань),; карток,; виробів з паперу та картону,; картинок (малюнків),; друкарських машинок і конторського приладдя (крім меблів),; матеріалів для пакування,; гуми,; каучуку і пластмас для промислового,; виробничого використання,; пакувальних та ізоляційних матеріалів,; шкіри (вичиненої шкіри),; штучної шкіри і виробів з них,; в тому числі: жіночих сумок,; гаманців,; бумажників,; портмоне,; шкіряних вмістинок,; сумок,; мішків,; валіз,; виробів для ручної поклажі,; чемоданів,; парасольок,; дзеркал,; канатів,; мотузок,; шпагатів,; сіток,; наметів,; палаток,; пряжі та ниток текстильних,; вішалок для одягу,; настільних підстилок,; серветок,; швацьких,; галантерейних виробів,; ковдр,; покривал і скатерок,; іграшок і спортивних товарів,; харчових продуктів та напоїв,; м'яса,; риби,; свійської птиці,; законсервованих,; сушених і скуховарених фруктів та овочів,; джемів та фруктових соусів,; яєць,; молока і молочних продуктів,; харчових олій і жирів,; кави,; чаю,; какао,; цукру,; рису,; борошна,; хліба та тістечок,; кондитерських виробів з солодкого тіста переважно з начинкою,; приправ,; свіжих фруктів і овочів,; пива,; мінеральної води,; фруктових соків та інших безалкогольних напоїв,; алкогольних напоїв,; виробів флористів,; тютюну,; тютюнових виробів,; курильного приладдя та сірників; пряме поштове рекламування; послуги агентств купівлі і продажу, а саме закупівельні послуги для інших (закуповування широкого асортименту товарів та замовляння послуг для інших); послуги щодо вибору, відбору товарів та купівлі товарів для фізичних осіб та підприємств (закуповування товарів для інших); адміністративне обробляння замовлень; послуги універсальних магазинів щодо роздрібного продажу харчових продуктів та напоїв,; тютюну,; тютюнових виробів,; фармацевтичних препаратів,; побутових товарів,; а саме: скляних,; пластмасових,; дерев'яних та металевих контейнерів для зберігання на побутові потреби,; ваз,; ламп,; килимів,; сервірувальних мисок,; кухлів,; тримачів серветок,; побутової техніки,; а саме: пральних машин для одягу,; сушильних апаратів для одягу,; електричних холодильників,; переносних холодильників,; електричних вентиляторів,; електричних чайників,; машин для виробництва льоду,; систем кондиціювання повітря,; електричних переносних охолоджувачів,; споживчої електроніки,; а саме: мобільних телефонів,; планшетів,; портативних комп'ютерів,; лептопів,; портативних аудіоплеєрів,; портативних ігрових плеєрів,; ігрових приставок,; камер,; фотоапаратів,; колонок (акустичних систем),; медіа-плеєрів та приладдя для електроніки,; а саме: кабелів,; навушників та зарядних пристроїв,; товарів для фітнесу, а саме обладнання для фітнесу, фізичної підготовки,; товарів для здоров'я та краси, а саме: дієтичних, біологічно активних харчових добавок,; косметичних препаратів,; нелікувальних препаратів для догляду за шкірою,; лосьйонів для шкіри,; кремів для шкіри,; зволожувальних засобів для шкіри,; парфумів,; парфумерних олій,; шампунів та кондиціонерів для волосся,; одягу,; взуття,; годинників,; товарів модної індустрії, а саме: капелюхів, жіночих сумок, окулярів від сонця, ювелірних виробів,; іграшок,; книг та автомобілів; послуги супермаркетів щодо роздрібного продажу харчових продуктів та напоїв,; тютюну,; тютюнових виробів,; фармацевтичних препаратів,; побутових товарів,; а саме: скляних,; пластмасових,; дерев'яних та металевих контейнерів для зберігання на побутові потреби,; ваз,; ламп,; килимів,; сервірувальних мисок,; кухлів,; тримачів серветок,; побутової техніки,; а саме: пральних машин для одягу,; сушильних апаратів для одягу,; електричних холодильників,; переносних холодильників,; електричних вентиляторів,; електричних чайників,; машин для виробництва льоду,; систем кондиціювання повітря,; електричних переносних охолоджувачів,; споживчої електроніки,; а саме: мобільних телефонів,; планшетів,; портативних комп'ютерів,; лептопів,; портативних аудіоплеєрів,; портативних ігрових плеєрів,; ігрових приставок,; камер,; фотоапаратів,; колонок (акустичних систем),; медіа-плеєрів та приладдя для електроніки,; а саме: кабелів,; навушників та зарядних пристроїв,; товарів для фітнесу, а саме: обладнання для фітнесу, фізичної підготовки,; товарів для здоров'я та краси, а саме: дієтичних, біологічно активних харчових добавок,; косметичних препаратів,; нелікувальних препаратів для догляду за шкірою,; лосьйонів для шкіри,; кремів для шкіри,; зволожувальних засобів для шкіри,; парфумів,; парфумерних олій,; шампунів та кондиціонерів для волосся,; одягу,; взуття,; годинників,; товарів модної індустрії, а саме: капелюхів, жіночих сумок, окулярів від сонця, ювелірних виробів,; іграшок,; книг та автомобілів; послуги секретарів; надавання статистичної інформації в сфері підприємницької діяльності; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги комерційної допомоги щодо збирання,; впорядковування списків адресатів,; адрес,; в тому числі у комп'ютерні бази даних та наймання баз даних із списками адресатів,; адрес для використання в кампаніях прямої реклами для інших,; в тому числі прямому поштовому розсиланні та телемаркетингу; розслідування у сфері підприємницької діяльності; послуги з керування підприємницькою діяльністю щодо обробки продажів, здійснених в мережі Інтернет; послуги з керування підприємницькою діяльністю та персоналом, штатом працівників; послуги імпортно-експортних агентств із застосуванням безготівкових розрахунків (транзакцій); послуги агентств щодо передплачування газет (посередництво); репродукування документів; записування повідомлень, в тому числі записування на трафаретному папері (канцелярські роботи); прокат офісного обладнання; послуги з керування взаємовідносинами (взаємодією) зі споживачами; послуги з керування підприємницькою діяльністю щодо електронної комерції; послуги з керування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності, що стосуються спонсорських програм; послуги з ведення бухгалтерського обліку; адміністрування у сфері підприємницької діяльності щодо влаштовування і проведення волонтерських програм та проектів громадських робіт; прокат торговельних стендів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; послуги щодо комерційного посередництва; керування діяльністю вільнонайманих працівників; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; надавання інформації в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; консультаційні, інформаційні та дорадчі послуги щодо всіх вищезазначених послуг; послуги з комерційного посередництва щодо купівлі і/або продажу суден та човнів 

Кл.38:

Телекомунікації; телекомунікаційні послуги, а саме: передавання та приймання даних через телекомунікаційні мережі; послуги телеконференцзв'язку та відеоконференцзв'язку для проведення конференцій та зустрічей в режимі он-лайн з використанням веб-технологій,; що дозволяють учасникам одночасно та асинхронно переглядати,; брати участь,; спільно використовувати,; редагувати і обговорювати документи,; інформацію та зображення через веб-браузер; надавання користувачам доступу до звітів, повідомлень щодо виконання, ефективності та статусу додатків на базі веб-технологій під час проведення телеконференцій, відеоконференцій та зборів в режимі он-лайн; надавання користувачам безпечного віддаленого доступу за допомогою інтернету до приватних комп'ютерних мереж; інформування щодо захищеного передавання даних та інформації; консультування щодо захищеного передавання даних та інформації; надавання користувачам доступу до додатків, платформ, документів спільного користування, інформації, списків задач, завдань та дискусійних форумів для співпраці в режимі он-лайн; послуги інтернет-транслювання інформації в режимі он-лайн з інформаційної платформи на основі веб-технологій для подання претензій до мовлення; забезпечування телекомунікаційним доступом, в тому числі доступом за посиланнями, до комп'ютерних баз даних та мережі Інтернет; послуги зв'язку за допомогою електронних засобів; інтерактивні телекомунікаційні послуги; інформування за допомогою веб-сторінок; надавання телекомунікаційного доступу в режимі он-лайн та з'єднань до мережі Інтернет та Інтранету, а саме телекомунікаційні послуги за допомогою мережевих шлюзів; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; факсимільне передавання; пейджингові послуги; прокат модемів; передавання електронною поштою; прокат телекомунікаційного обладнання; послуги передавання, отримування і доставляння електронних повідомлень; надавання телекомунікаційних послуг для передавання і доставляння даних за допомогою електронних засобів; надавання доступу до комп'ютерних і телекомунікаційних мереж для електронного обміну аудіоданими, відеоданими, текстом і графікою; послуги зв'язку для миттєвого обміну повідомленнями; комунікаційні послуги за допомогою мобільних телефонів; надавання телекомунікаційних послуг для передавання і доставляння поштових повідомлень,; нерухомих зображень,; фотографій та/або кінематографічної продукції, телеграм, інформації, в тому числі: знаків,; символів,; літер,; цифр,; повідомлень,; музики та зображень за допомогою електронних, телефонних, телеграфних, кабельних,; комп'ютерних і супутникових засобів; передавання, транслювання і приймання аудіо-, відеоданих, нерухомих і рухомих зображень та даних в стисненій і нестисненій формі та в режимі он-лайн або із затримкою; послуги з електронного передавання повідомлень, транслювання конференцій та передавання команд; послуги відеоконференцзв'язку; спілкування за допомогою електронних оповіщальних дощок,; що дозволяє користувачам здійснювати інтерактивні розмови в режимі реального часу, використовуючи комп'ютерні термінали і електронні оповіщальні дошки,; що містять голосову, нерухому і рухому графічну інформацію, в тому числі: знаки,; символи,; літери,; цифри; телекомунікаційні послуги щодо електронних оповіщальних дощок та форумів для передавання повідомлень; забезпечування доступом до дискусійних форумів в режимі он-лайн; потокове передавання аудіоматеріалу в мережі Інтернет; потокове передавання відеоматеріалу в мережі Інтернет; послуги телевізійного мовлення; платні послуги з телетрансляції (плата за перегляд); транслювання і передавання радіопрограм і відеозаписів; транслювання музичних творів; передавання файлів у цифровому форматі, а саме: музики, фільмів, інтерактивних програм, відеоданих, електронних комп'ютерних ігор; передавання цифрових файлів з інформацією щодо купівель в режимі он-лайн та послуг загального роздрібного обслуговування; передавання цифрових файлів за допомогою послуги «відео за запитом»; послуги інформаційних агентств; надавання доступу до комп'ютерних баз даних в глобальній комп'ютерній мережі для пошуку та відновлювання інформації, даних, веб-сайтів і ресурсів, доступних в комп'ютерних мережах; надавання доступу користувачам до комп'ютерних баз даних, що містять електронні публікації, оповіщальні дошки, бази даних та інформацію, що доступні за допомогою комп'ютера; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування багатьом користувачам доступу до глобальних комп'ютерних інформаційних мереж для передавання та розповсюдження різноманітної інформації; надавання доступу до веб-сайтів в глобальній комп'ютерній мережі, за допомогою яких треті особи можуть пропонувати товари і послуги, розміщувати і виконувати замовлення, укладати угоди, контракти та вести ділові операції; надавання доступу до інтерактивних веб-сайтів в глобальній комп'ютерній мережі,; що дозволяє третім особам розміщувати інформацію,; надавати відповіді на запити та розміщувати і виконувати замовлення на продукцію,; розміщувати інформацію щодо послуг та ділових перспектив,; комерційних можливостей; комунікаційні послуги щодо цифрового передавання текстових і числових повідомлень; передавання цифрових файлів з інформацією, що сприяє прийняттю рішень; передавання цифрових файлів через відеокомунікаційні системи; послуги веб-конференцій; послуги електронного зв'язку для передавання, обміну текстовими повідомленнями за допомогою віртуальних чатів (форумів для дискусій); телекомунікаційні послуги щодо електронних оповіщальних дощок для розміщення і передавання повідомлень серед комп'ютерних користувачів щодо продукції, послуг і комерційних ініціатив та можливостей; телекомунікаційні послуги щодо інтерактивних оповіщальних дощок в режимі он-лайн для розміщення, просування, продажу та перепродажу виробів за допомогою глобальної комп'ютерної мережі; надавання послуг електронної пошти і передавання повідомлень засобами електронної пошти; аудіо- і відеозв'язок за допомогою комп'ютерів та комп'ютерних мереж, а також за допомогою глобальної комунікаційної мережі; надавання комп'ютерного доступу та прокат часу доступу до інтерактивних оповіщальних дощок та баз даних в режимі он-лайн; надавання доступу до баз даних з електронними календарями, адресними довідниками, книгами та електронними записниками, замітками за допомогою локальних та глобальних комп'ютерних мереж; надавання дистанційного відео- і/або телефонного конференц-доступу; надавання комп'ютерних з'єднань, посилань на веб-сайти третіх осіб для здійснення електронної комерції та світових комерційних угод; консультаційні, інформаційні послуги та дорадча допомога щодо всіх вищезазначених послуг; телекомунікаційні послуги,; а саме: надавання доступу до інтерактивних комп'ютерних баз даних,; що містять фільми,; програми,; анонси,; трейлери (рекламні анонси),; інформацію про спорт,; концерти,; новини про знаменитостей і розважальні новини та іншу подібну інформацію у режимі он-лайн; потокове передавання даних; потокове передавання відео-, аудіо- і телебачення; забезпечування інших можливістю потокового передавання даних, а саме надавання доступу до віддалено збережених даних та програмного забезпечення іншим; передавання, транслювання та потокове передавання аудіо-, та відеоматеріалів через комп'ютери, комп'ютерні мережі та глобальну комунікаційну мережу 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; публікування текстів, книжок, і журналів (крім рекламних); публікування діаграм, схем, графіків, зображень і фотографій; публікування газет, журналів і періодичних видань; послуги з навчання, практичного навчання і надавання освітніх рекомендацій щодо телекомунікацій, комп'ютерів, комп'ютерних програм, дизайну веб-сайтів, електронної комерції, керування підприємницькою діяльністю та рекламування; послуги з освіти, виховування, навчання, освітньої підготовки та влаштовування дозвілля, розваг, відпочинку та тренінгів, як в інтерактивному так і в неінтерактивному режимах; планування, розробляння освітніх, навчальних курсів, екзаменів та кваліфікаційних екзаменів; розважальні послуги, що надаються за допомогою електронних і цифрових інтерактивних засобів; ігрові послуги, що надаються за допомогою електронних засобів через мережу Інтернет; інформування щодо навчання, освіти, тренувань, виховання, розваг, дозвілля (відпочинку), спортивних, соціально-розважальних та культурних заходів; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; організовування і проведення співочих конкурсів; організовування і проведення концертів; організовування і проведення заходів і конкурсів на навчальні або розважальні потреби; організовування і проведення ігрових шоу та квестів; послуги театральних кас; інформування щодо розваг, навчання, освіти та виховання, що надаються за допомогою комп'ютерних баз даних або через мережу Інтернет в режимі он-лайн; надавання цифрових музичних творів (незавантажних) через мережу Інтернет; надавання цифрових музичних творів у форматі в MP3 (MPEG-1 частина 3 рівень 3) (незавантажних) з веб-сайтів через інтернет; розважальні та освітні (навчальні) послуги з використанням інформаційних матеріалів щодо розподілення,; розповсюдження звуку, зображень,; цифрової музики,; кінофільмів,; живого та записаного аудіо-, візуального та аудіовізуального матеріалу для транслювання наземними кабелями, супутниковими каланами, через мережу Інтернет,; бездротовими і дротовими системами та іншими засобами комунікацій; влаштовування музичних розважальних заходів; прокат звукозаписувачів; готування розважальних, освітніх, навчальних, документальних та програм новин для транслювання; послуги репортерів; інформування щодо спортивних або культурних заходів, поточних подій та термінових новин, що надається за допомогою телевізійного супутникового зв'язку, трансляції, мережі інтернет або за допомогою інших електронних засобів; створювання телевізійних програм, радіопередач і фільмів (крім рекламних); забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою платного телебачення; створювання розважальних телевізійних програм; забезпечування розважальною інформацією, мультимедійним контентом, розважальними телевізійними програмами та фільмами (незавантажними) за допомогою послуг з передавання відеоданих за запитом; забезпечування незавантажними електронними публікаціями, а саме: інформацією, даними, графіками, звуками, музикою, відеоданими, анімацією та текстами (текстовою інформацією) на розважальні потреби; ігрові послуги; забезпечування устаткованням для клубного відпочинку, спортивним і гімнастичним устаткованням; послуги вокально-інструментальних ансамблів, оркестрів; послуги клубних розваг, дискотек, показів мод (крім рекламних) і нічних клубів; послуги розважальних, освітніх, навчальних, виховних та культурних клубів; влаштовування, проведення та забезпечення устаткуванням (обладнанням) конференцій, з'їздів, зборів, конгресів, семінарів, в тому числі семінарів-тренінгів; влаштовування і проведення навчальних, освітніх і культурних виставок, показів мод та вистав; освітні та розважальні послуги художніх виставок і галерей; послуги художніх галерей щодо орендування, наймання предметів образотворчого мистецтва; послуги навчання, практичного навчання у сфері охорони здоров'я і безпеки, та охорони навколишнього середовища; влаштовування та проведення курсів з сигарознавства та дегустації вин; надавання освітньої, навчальної інформації щодо досліджень у сфері бізнесу, маркетингу, економіки, бухгалтерського обліку, суспільних наук, комп'ютерних наук, технологічного інжинірингу та інновацій; влаштовування і проведення семінарів; дресирування тварин; створювання телевізійних програм; навчальні послуги щодо керування, експлуатації машин та устатковання, в тому числі аудіовізуального устатковання, що використовується для виробництва, створення програм мовлення; послуги студій записування; надавання устатковання для кінотеатрів, шоу-програм, вистав, спектаклів, музичної та освітньої підготовки; послуги агентств з попереднього замовляння квитків на розважальні заходи; прокат і лізинг кінофільмів (фільмів); прокат і лізинг музичних інструментів; прокат і лізинг телевізійних програм; прокат і лізинг телевізійних приймачів, телевізорів; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги бібліотек-архівів з видавання книжок; послуги субтитрування; переклад мови жестів; забезпечування незавантажними відеоіграми, комп'ютерними іграми, звукозаписами, зображеннями, або кінофільмами через телекомунікаційні або комп'ютерні мережі; забезпечування комп'ютерними іграми та конкурсами в режимі он-лайн; прокат попередньо записаних відеоплівок, відеозаписів; прокат і лізинг ігрових машин, автоматів; фотографування; послуги перекладачів; послуги з усного перекладу; навчання та освітня підготовка у сфері керування ризиками; навчання та освітня підготовка щодо сертифікації; влаштовування лотерей; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; навчання індивідуальне; консультаційні, інформаційні послуги та дорадча допомога щодо всіх вищезазначених послуг; забезпечування електронними публікаціями в режимі он-лайн, що передаються потоково з мережі Інтернет або в комп'ютерній мережі або в комп'ютерній базі даних 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); послуги надавання прикладних програм в оренду (ASP), а саме розміщування прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення для інших; прокат прикладних програм,; а саме: прокат програмного забезпечення для створювання конференцій,; аудіоконференцій,; електронного обміну повідомленнями,; спільного керування документами,; відеоконференцій та обробляння голосових даних і викликів на базі веб-технологій; надавання незавантажного програмного забезпечення для сприяння спільній роботі та функціональній сумісності великої кількості прикладних програм в режимі он-лайн; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення та прикладних програм за допомогою електронної пошти і телефону в режимі он-лайн; комп'ютерні послуги,; а саме: створювання веб-сайтів для співтовариств у режимі он-лайн для зареєстрованих користувачів для участі в дискусіях,; встановлення зворотного зв'язку з їх учасниками,; створювання веб-сайтів для утворення віртуальних співтовариств,; взаємодії користувачів соціальних мереж і обміну документами; надавання порад з питань комп'ютерних технологій, що надаються користувачам мережі Інтернет за допомогою гарячої лінії підтримки; комп'ютерні послуги щодо створювання сайтів у комп'ютерних мережах; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; розробляння, дизайн комп'ютерів, ноутбуків, лептопів, портативних, переносних комп'ютерів та кишенькових, надолонних комп'ютерів; розробляння, дизайн персональних цифрових помічників і персональних медіа-плеєрів; розробляння, дизайн мобільних телефонів і смартфонів; розробляння, дизайн цифрових фотоапаратів, камер; комп'ютерні послуги, а саме: обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення технологічних систем інших через комп'ютерні мережі; комп'ютерне програмування; послуги комп'ютерного інтегрування; аналізування комп'ютерної системи; комп'ютерне програмування щодо захисту від вірусів; системне програмне забезпечення як послуга; проектування комп'ютерних систем; проектування та розробляння веб-сторінок; розміщування веб-сторінок для інших; розміщування комп'ютерного прикладного програмного забезпечення, прикладних програм для пошуку, відновлення та здійснення вибірки інформації з баз даних та комп'ютерних мереж; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; послуги щодо кодування та декодування комп'ютерного і електронного сигналів; перетворювання (конвертування) даних та документів з фізичного носія у формат електронних мультимедійних файлів; послуги з тестування та оцінювання якості товарів і послуг для забезпечення відповідності промисловим стандартам для третіх осіб; хмарне обчислювання даних у сфері архітектури й дизайну; дизайн інтер'єру будівель, офісів та квартир, апартаментів; комп'ютерні консультаційні послуги у сфері інформаційних технологій щодо комп'ютерних мереж; надавання незавантажних комп'ютерних програм керування ризиками безпеки; послуги комп'ютерного захисту інформації, відомостей і досліджень, випробувань, а саме: консультування щодо комп'ютерної безпеки у сфері сканування та несанкціонованого доступу до комп'ютерів і мереж для оцінювання даних щодо вразливості безпеки, захисту; контролювання якості; комп'ютерні послуги, а саме он-лайн сертифікування при здійсненні ділових операцій та підготовки відповідних звітів, що доступні в режимі реального часу; комп'ютерні послуги щодо контролю безпеки доступу, а саме адміністрування та перевірка прав для контролю доступу до електронних мереж та баз даних; моніторинг комп'ютерних мереж з метою забезпечування захисту даних під час їхнього передавання; консультування щодо комп'ютерного захисту та забезпечування надійності (безпеки) зберігання даних; консультування щодо телекомунікаційних технологій; послуги з автентифікації даних з метою комп'ютерної безпеки; комп'ютерні послуги щодо автентифікації електронних підписів у режимі он-лайн; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; надавання інформації щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; картографічні послуги; хмарне обчислювання даних; консультаційні, інформаційні та дорадчі послуги щодо всіх вищезазначених послуг; прокат розважального програмного забезпечення, крім призначеного для комп'ютерних ігор; забезпечування незавантажним комп'ютерним програмним забезпеченням або комп'ютерними прикладними програмами в режимі он-лайн для потокового передавання відеозаписів, музики та зображень 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки