Свідоцтво на торговельну марку № 306500 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 306500 (заявка m201915077): арцизские вести; арцизькі вісті
(111)
Номер свідоцтва
306500
(210)
Номер заявки
m201915077
(151)
Дата реєстрації знака
13.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.06.2029
(220)
Дата подання заявки
24.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.10.2021, бюл. № 41/2021
(731)
Заявники

Думбрава Алла Сергіївна;
Вул. Калмикова, 31, кв. 49, м. Арциз, Одеська обл., 68400 (UA)

(732)
Власники

Думбрава Алла Сергіївна;
Вул. Калмикова, 31, кв. 49, м. Арциз, Одеська обл., 68400 (UA)

(750)
Адреса для листування

Думбрава Алла Сергіївна;
Вул. Калмикова, 31, кв. 49, м. Арциз, Одеська обл., 68400 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друкарські шрифти; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; інформаційні бюлетені; календарі; каталоги; книги; папір в аркушах (канцелярські товари); папір; посібники; проспекти рекламні; рушники паперові; серветки настільні паперові; фотографії (друковані). 

Кл.35:

Виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з фотокопіювання; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо оптового продажу друкованої продукції; послуги щодо роздрібного продажу друкованої продукції; послуги щодо роздрібного продажу друкованої продукції у режимі он-лайн; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших. 

Кл.41:

Відеознімання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; написання текстів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; публікування текстів, крім рекламних.