Свідоцтво на торговельну марку № 333652 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333652 (заявка m202201193): adv
(111)
Номер свідоцтва
333652
(210)
Номер заявки
m202201193
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.01.2032
(220)
Дата подання заявки
21.01.2022
(441)
Дата публікації заявки
03.02.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

АДВАНСЕД КЕШ ЛІМІТЕД;
35 Баррак Роуд, Фєрд Флор, Беліз Сіті, Беліз (BZ)

(732)
Власники

АДВАНСЕД КЕШ ЛІМІТЕД;
35 Баррак Роуд, Фєрд Флор, Беліз Сіті, Беліз (BZ)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петров Андрій Володимирович;
А/с 3, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне та апаратне забезпечення для полегшення здійснення платіжних операцій електронними засобами; програмне забезпечення для проведення онлайнових платежів записане; програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP); програмне забезпечення записане для забезпечення безпеки; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для забезпечення безпеки; службове програмне забезпечення записане для забезпечення безпеки та криптографії; програмне забезпечення записане для забезпечення безпеки мережі та пристроїв; комп'ютерне програмне забезпечення для використання в якості інтерфейсу прикладного програмування (API); комп'ютерне програмне забезпечення для шифрування, дешифрування та аутентифікації даних, інформації та повідомлень; комп'ютерне програмне забезпечення для перевірки цілісності даних; комп'ютерне апаратне забезпечення з USB; комп'ютерне апаратне забезпечення; програмне забезпечення для аутентифікації; комп'ютерне програмне забезпечення для перевірки автентичності потенційного клієнта як до реєстрації, так і після неї; комп'ютерне програмне забезпечення для перевірки ідентифікації та аутентифікації фізичної та/або іншої юридичної особи. 

Кл.36:

Прокат банкоматів; фінансові послуги щодо зняття і внесення готівки; фінансові послуги з проведення операцій з використанням платіжних карток; проведення безготівкових розрахункових операцій; обробляння платіжних операцій за допомогою мережі Інтернет; фінансові операції, в тому числі грошові перекази та послуги електронних платежів; послуги з обробляння платежів; фінансові послуги з використанням платіжних карток; послуги електронного гаманця (платіжні послуги); фінансові послуги за допомогою платіжних систем для електронної комерції; платіжні послуги, що надаються в автоматичному режимі; управління фінансовими ризиками; послуги з оцінювання фінансових ризиків. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 307451 (заявка m201900586): adv; art de vivre; av; академия изысканной жизни
*307451 m201900586
Свідоцтво торговельну марку № 274791 (заявка m201810032): monami adv
*274791 m201810032
Свідоцтво торговельну марку № 270249 (заявка m201722435): adv
*270249 m201722435
Свідоцтво торговельну марку № 234365 (заявка m201607306): openadv
*234365 m201607306
Свідоцтво торговельну марку № 215830 (заявка m201506311): сильвер клин; aov; oav; dav; adv
*215830 m201506311
Свідоцтво торговельну марку № 204989 (заявка m201511526): осат; adv; ocat
*204989 m201511526
Свідоцтво торговельну марку № 202423 (заявка m201407534): advmaker
*202423 m201407534
Свідоцтво торговельну марку № 200868 (заявка m201404738): mon ami; monami adv
*200868 m201404738