Свідоцтво на знак № 114175 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114175 (заявка m200713235): білосвіт
(111)
Номер свідоцтва
114175
(210)
Номер заявки
m200713235
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
27.07.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
10.08.2017
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
10.08.2027
(220)
Дата подання заявки
10.08.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2009, бюл. № 21/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; бiлий;

(731)
Заявники

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА";
Вул. Мельникова, 12, м. Київ, 04050 (UA)

(732)
Власники

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА";
Вул. Естонська, 120, м. Київ, 03062 (UA)

(740)
Довірена особа

Олішевич Людмила Анатоліївна, реєстраційний № 194;
Вул. Січових Стрільців, 37-41, 3-й поверх, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Бюро інтелектуальної власності «Грищенко та Партнери АйПі»;
Вул. Січових Стрільців, 37-41, 3-й поверх, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Вершки збиті; вершки молочні; йогурт; казеїн харчовий; кефір; кисле молоко (кисляк); кумис; масло; масляний крем; молоко; молочні напої (з перевагою молока); молочні продукти; сири; сироватка молочна; сичуг; соєве молоко (замінник молока) 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 120779 (заявка m200713236): білосвіт
*120779 m200713236
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 135027 (заявка m200902020): білоцвіт надросся; тм; tm
*135027 m200902020
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 172105 (заявка m201301075): ренклод; бісвіт; шоколад; харків; x
*172105 m201301075