Свідоцтво на знак № 163464 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 163464 (заявка m201119129): клофуцид
(111)
Номер свідоцтва
163464
(210)
Номер заявки
m201119129
(151)
Дата реєстрації знака
12.11.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
01.12.2021
(220)
Дата подання заявки
01.12.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.11.2012, бюл. № 21/2012
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод";
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(750)
Адреса для листування

ЗАТ НВЦ «БХФЗ», Безпалько Л. В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати 

Інші торговельні марки цього власника