Свідоцтво на торговельну марку № 343293 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343293 (заявка m202129009): horeca job; ho re ca; са
(111)
Номер свідоцтва
343293
(210)
Номер заявки
m202129009
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2031
(220)
Дата подання заявки
06.12.2021
(441)
Дата публікації заявки
11.01.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Паскарь Василь Васильович;
Вул. Івана та Юрія Лип, ###, кв. ###, м. Одеса, 67813 (UA)

(732)
Власники

Паскарь Василь Васильович;
Вул. Івана та Юрія Лип, ###, кв. ###, м. Одеса, 67813 (UA)

(750)
Адреса для листування

Паскарь Василь Васильович;
Вул. Івана та Юрія Лип, ###, кв. ###, м. Одеса, 67813 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; підбирання персоналу; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних.