Свідоцтво на торговельну марку № 292507 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292507 (заявка m201901100): super ataka; атака
(111)
Номер свідоцтва
292507
(210)
Номер заявки
m201901100
(151)
Дата реєстрації знака
24.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.01.2029
(220)
Дата подання заявки
18.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.02.2021, бюл. № 8/2021
(731)
Заявники

Шевченко Сергій Володимирович;
Бульв. Профспілковий, 64, кв. 31, м. Харків, 61064 (UA)

(732)
Власники

Шевченко Сергій Володимирович;
Бульв. Профспілковий, 64, кв. 31, м. Харків, 61064 (UA)

(740)
Довірена особа

Аніщенко Людмила Анатоліївна (№ 265);
Вул. Дерев'янка, 20 А, кв. 78, м. Харків, 61103

(750)
Адреса для листування

Аніщенко Людмила Анатоліївна;
Вул. Дерев'янка, 20 А, кв. 78, м. Харків, 61103 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; віск для щеплювання дерев; водорості морські (добрива); гіпс, що використовується як добриво; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; діатомова земля; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; замазки для дерев (лісівництво); карболінеум для захисту рослин; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); клейкі препарати для перев'язування дерев; клейкі препарати для щеплювання дерев; компост; консерванти для квітів; мастики для щеплювання дерев; нітрат амонію; нітрати; органічний дігестат (добриво); поверхневий шар ґрунту; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; речовини для консервування насіння; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі (добрива); солі аміачні; солі амонію; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат міді (мідний купорос); сульфати; суперфосфати (добрива); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для захисту винограду від хвороб; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; ціанамід кальцію (добриво); чорнозем; шлаки (добрива) 

Кл.5:

Бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; деревина кедрова, що використовується як репелент; інсектициди; каломель (фунгіцид); карболінеум (паразитицид); клейкі препарати для ловіння мух; липкий папір для ловіння мух; отрута для щурів; отрути; папір проти молі; паразитициди; пестициди; препарати для захисту від молі; препарати для знищування домового гриба; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; препарати для стерилізування ґрунту; протипаразитарні препарати; протиспорові препарати; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; фунгіциди; хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування філоксери 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; маркетинг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування товарів 1 і 5 класів, зазначених у переліку, через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; інформації щодо товарів 1 і 5 класів,; зазначених у переліку,; яке дає змогу споживачам зручно оглядати та замовляти ці товари за допомогою каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; через веб-сайти або програми телемагазинів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; ассортименту товарів 1 класу,; зазначених у переліку (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; всі вищезазначені послуги, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 1 і 5 класів, зазначених у переліку 

Інші торговельні марки цього власника