Заявка на знак № m201901100 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201901100: super ataka; атака
(210)
Номер заявки
m201901100
(220)
Дата подання заявки
18.01.2019
(731)
Заявники

Шевченко Сергій Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Аніщенко Людмила Анатоліївна (№ 265)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; віск для щеплювання дерев; водорості морські (добрива); гіпс, що використовується як добриво; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; діатомова земля; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; замазки для дерев (лісівництво); карболінеум для захисту рослин; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); клейкі препарати для перев'язування дерев; клейкі препарати для щеплювання дерев; компост; консерванти для квітів; мастики для щеплювання дерев; нітрат амонію; нітрати; органічний дігестат (добриво); поверхневий шар ґрунту; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; речовини для консервування насіння; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі (добрива); солі аміачні; солі амонію; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат міді (мідний купорос); сульфати; суперфосфати (добрива); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для захисту винограду від хвороб; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; ціанамід кальцію (добриво); чорнозем; шлаки (добрива) 

Кл.5:

Бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; деревина кедрова, що використовується як репелент; інсектициди; каломель (фунгіцид); карболінеум (паразитицид); клейкі препарати для ловіння мух; липкий папір для ловіння мух; отрута для щурів; отрути; папір проти молі; паразитициди; пестициди; препарати для захисту від молі; препарати для знищування домового гриба; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; препарати для стерилізування ґрунту; протипаразитарні препарати; протиспорові препарати; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; фунгіциди; хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування філоксери 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; маркетинг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування товарів 1 і 5 класів, зазначених у переліку, через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; інформації щодо товарів 1 і 5 класів,; зазначених у переліку,; яке дає змогу споживачам зручно оглядати та замовляти ці товари за допомогою каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; через веб-сайти або програми телемагазинів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; ассортименту товарів 1 класу,; зазначених у переліку (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; всі вищезазначені послуги, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 1 і 5 класів, зазначених у переліку 

Інші торговельні марки цього власника