Свідоцтво на торговельну марку № 299294 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299294 (заявка m201906323): лактокап; лакто кап
(111)
Номер свідоцтва
299294
(210)
Номер заявки
m201906323
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.03.2029
(220)
Дата подання заявки
20.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України;
Вул. Академіка Заболотного, 154, м. Київ, 03143 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Бактеріальні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння; бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів, крім призначених для медичного і ветеринарного використання; молочні ферменти для харчової промисловості; препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання 

Кл.29:

Капуста квашена; овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки для куховарення; овочі законсервовані; овочі скуховарені; овочі сухі; ферменти молочні на кулінарні потреби; фруктові консерви; фруктові салати; цибуля законсервована; часник законсервований 

Кл.30:

Закваска 

Кл.35:

Представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; рекламування; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; демонстрування товарів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 131753 (заявка m200914785): аскольдія
*131753 m200914785
Свідоцтво торговельну марку № 20050 (заявка 97124073): ксампан
*20050 97124073
Свідоцтво торговельну марку № 132998 (заявка m200914787): аверком; abepkom
*132998 m200914787
Свідоцтво торговельну марку № 136566 (заявка m200916474): ековітал
*136566 m200916474
Свідоцтво торговельну марку № 136596 (заявка m200917096): актинолан
*136596 m200917096
Свідоцтво торговельну марку № 177276 (заявка m201211896): бацилакт
*177276 m201211896
Свідоцтво торговельну марку № 250642 (заявка m201703766): ціанобацин
*250642 m201703766
Свідоцтво торговельну марку № 136557 (заявка m200916237): екориз
*136557 m200916237
Свідоцтво торговельну марку № 250643 (заявка m201703768): бацилокарин
*250643 m201703768
Свідоцтво торговельну марку № 166178 (заявка m201201717): фітобацилін
*166178 m201201717
Свідоцтво торговельну марку № 166180 (заявка m201201719): фітобацин
*166180 m201201719
Свідоцтво торговельну марку № 133084 (заявка m200916238): екофосфорин
*133084 m200916238