Свідоцтво на торговельну марку № 339935 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 339935 (заявка m202120680): амла; натуральна косметика
(111)
Номер свідоцтва
339935
(210)
Номер заявки
m202120680
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.08.2031
(220)
Дата подання заявки
28.08.2021
(441)
Дата публікації заявки
22.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений;

(731)
Заявники

Карнаух Марина Віталіївна;
Вул. Анни Ахматової, ###, кв. ###, м. Київ, 02095 (UA)

(732)
Власники

Карнаух Марина Віталіївна;
Вул. Анни Ахматової, ###, кв. ###, м. Київ, 02095 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Владимирова Наталія Володимирівна;
Вул. Івана Пулюя, 3, кв. 157, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Владимирова Н. В.;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оформляння вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій - всі вищезазначені послуги пов'язані з введенням в цивільний оборот натуральної косметики. 

Схожі торговельні марки