Заявка на торговельну марку № m201801990 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201801990: energy box; light.heat.cold.water.; light heat cold water; perfect solutions; вох
(210)
Номер заявки
m201801990
(220)
Дата подання заявки
29.01.2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-зелений; жовтий; червоний; синій; голубий;

(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; апарати для іонування повітря або води; арматура металева до печей; бензинові пальники; бойлери для пралень / пральні котли; ванни; ванни на мінеральну воду [посудини]; випарники; вмістища на воду під тиском; водовирувальні апарати; водогінне устаткування; водогрійні апарати; водозабиральне устаткування; водом'якшівні апарати і устаткування; водонагрівачі; водоочищальне устаткування; водоочищальні апарати і машини; водопостачальне устаткування; водорозподільче устаткування; водоспускальні бачки [до туалетів]; водоспускне устаткування до туалетів [водоспуски]; водоцідильні [водофільтрувальні] апарати; газові запальники; газові котли; газові пальники; горна / печі / топки; грубки; димоходи; дистилятори [перегінні куби] *; дистиляційні апарати; дистиляційні колони; душі; душові кабіни; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних котлів; завантажувальне устаткування до печей; занурні нагрівачі; запальники*; запобіжні пристрої до водяних або газових апаратів та трубопроводів; затулки димоходів; зволожувачі радіаторів центрального опалювання; змійовики [частини дистилювального; нагрівального і холодильного устаткування]; змішувальні крани водогінні; зольники до печей; канальні печі; киснево-водневі пальники; клапани для регулювання рівня у вмістищах; клапани повітряні до парового опалювального устаткування; колосники [колосникові решітки] до печей; коминки хатні; крани [вентилі] до трубопроводів; крани [вентилі] *; кухонні печі; кухонні плити; машини і апарати; що виробляють лід; нагрівальні пластини; нагрівачі для ванн; накривки до радіаторів; насадки до газових пальників; нитки електронагрівачів; обігрівачі [опалювальні апарати]; опалювальне устаткування; опалювальне устаткування [водяне] опалювальні апарати [калорифери]; опалювальні апарати на твердому; рідкому або газовому паливі; опалювальні котли; охолоджувачі [охолоджувальні баки] для печей; очищальне устаткування для стічної води; паливоощадники*; пальники; пальники рідкого палива; парові котли крім деталей машин; парогенератори крім деталей машин; печі крім лабораторних; протибризкові насадки на крани радіатори [обігрівальні]; радіатори центрального опалювання; регенератори тепла; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устаткування; регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів; регулівні пристрої до водяного або газового устаткування та трубопроводів; регулівні та запобіжні пристрої до газового устаткування; регулятори тяги [опалювання]; розжарювальні пальники; розширні посудини до устаткування центрального опалювання; санітарно-технічні апарати і устаткування; стерилізатори для води; сушильні апарати і устаткування; теплові насоси [помпи]; теплообмінники крім деталей машин; термостатичні клапани [частини теплового устаткування]; тертьові запальники до газу; труби опалювальних котлів; труби; трубопроводи для санітарно-технічних систем; устаткування для виробляння пари; устаткування для кондиціювання повітря; устаткування для хлорування води басейнів для плавання; устаткування до саун; устаткування санітарно-технічне для ванн; фасонне футерования до печей; фільтри [цідила] для кондиціювання повітря; фільтри [цідила] для питної води; апарати та обладнання; апарати; машини та обладнання для очищення води; блочні установки очищення води для промисловості; місткості для води під тиском; водо цідильні (водо-фільтруючі) апарати; вугільні фільтри; мультимедійні механічні фільтри; органопоглинаючі фільтри; УФ- фільтри; знезаражуюче, Na- катіонітне і Н- катіоні тне, нітратоселективне, катіонітне обладнання для води; дистилятори; дистиляційні апарати; побутові фільтри для очищення питної води; змінні побутові фільтри для комплексного доочищення питної води; змінні картриджі фільтрів для води; мембранні системи очищення води; пристрої та апараті для фільтрування води; побутові та промислові системи зворотного осмосу і нанофільтраційні системи очищення води; регенеруючі системи очищення води; системи доочищення води; системи знезараження питної води; системи очищення та кондиціювання води; сорбційні установки підготовки і очистки води; стерилізатори для води; обладнання для очищення (фільтрації), у том числі обладнання підготовки воді для виробництва напоїв; системи комплексного очищення побутової води; обладнання для очищення стічної води; фільтруючі; абсорбційні; іонообмінні; електрохімічні; зворотного осмосу та комбіновані побутові пристрої для очищення воді, у том числі настільні і глечикові; фітинги [обладунки] до ванн; фонтани; холодильне устаткування для води; холодильне устаткування для рідин; холодильні прилади і устаткування; холодильні пристрої і устаткування; шамотове футерования до печей. 

Інші торговельні марки цього власника