Свідоцтво на торговельну марку № 347391 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347391 (заявка m202210469): luminal
(111)
Номер свідоцтва
347391
(210)
Номер заявки
m202210469
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.09.2032
(220)
Дата подання заявки
05.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
01.11.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-інжиніринг»;
Вул. Городоцька, ###, оф. ###, м. Львів, 79007 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-інжиніринг»;
Вул. Городоцька, ###, оф. ###, м. Львів, 79007 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068

(750)
Адреса для листування

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, виробляння пари, сушіння; абажури; акваріумні лампи; акваріумні нагрівачі; апарати освітлювальні світлодіодні (LED); апарати та устатковання для освітлювання; ацетиленові лампи; бактерицидні лампи для очищання повітря; гірлянди з ліхтариків святкові; лабораторні лампи; лампи; лампи електричні; лампові трубки скляні; ліхтарики для новорічних ялинок електричні; ліхтарі вибухобезпечні; ліхтарі вуличні; ліхтарі для автомобілів; ліхтарі для освітлювання; ліхтарі для транспортних засобів; ліхтарі зі свічками; ліхтарі кишенькові електричні; ліхтарі налобні; ліхтарі-палиці світлодіодні з живленням від батарейок; люстри; нитки електронагрівачів; нитки магнієві для освітлювання; нитки розжарювання для електричних ламп; підводні світильники; плафони на лампи; розжарювальні пальники; світильники підлогові; світильні апарати для транспортних засобів; світильні лампи; світильні лампи електричні; скло лампове; торшери; тримачі для абажурів; трубки газорозрядні для освітлювання електричні; трубки люмінесцентні для освітлювання; ультрафіолетові лампи, крім призначених на медичні потреби; устатковання для повітряних транспортних засобів освітлювальне; факели; фари для автомобілів; фари для транспортних засобів; цоколі ламп. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу обладнання для освітлювання, в тому числі в мережі Інтернет; послуги щодо роздрібного продажу обладнання для освітлювання, в тому числі в мережі Інтернет; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; проведення комерційних заходів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту чаїв, свічок, дифузорів, в тому числі в мережі Інтернет (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної та оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі, через вебсайти, програми телемагазинів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 11 класу (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо послуг 35, 37 та 42 класів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти ці послуги, та для стимулювання збуту, в тому числі: у супермаркетах, торговельних центрах, мережі магазинів роздрібної торгівлі, з вебсторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет за допомогою каталогів поштового замовлення і електронних засобів масової інформації, в тому числі через вебсайти або телевізійні програм. 

Кл.37:

Послуги із встановлювання і ремонтування; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування освітлювального обладнання; забезпечування інформацією щодо ремонтування; послуги електриків; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат освітлювального обладнання; обробляння транспортних засобів; ремонтування освітлювального обладнання; усування завад в електричному устаткованні. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; архітектурне консультування; будівельне проєктування; випробовування матеріалів; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн видовищних декорацій; дизайн освітлювального обладнання; дизайн інтер'єру; дизайн комп'ютерний графічний для відображання відеопроєкцій; досліджування в геології; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування обладнання для освітлення; досліджування у сфері освітлення та освітлювального обладнання; забезпечування інформацією щодо освітлювального обладнання; забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо освітлювального обладнання; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; калібрування (вимірювання); консультування щодо освітлювального обладнання; консультування щодо проєктування та розробляння освітлювального обладнання; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування щодо освітлювального обладнання; проведення досліджень технічних проєктів щодо освітлювального обладнання; проєктування інтер'єру; розробляння технічної документації; створювання та розробляння каталогів інформації освітлювального обладнання; технологічне консультування; художнє оформляння (промисловий дизайн). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 237534 (заявка m201611373): es-system
*237534 m201611373

Схожі торговельні марки