Свідоцтво на торговельну марку № 301806 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301806 (заявка m201915581): kraft man
(111)
Номер свідоцтва
301806
(210)
Номер заявки
m201915581
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.06.2029
(220)
Дата подання заявки
26.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАФТ МАН»;
Вул. Джерельна, 16, кв. 3, м. Львів, 79007 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАФТ МАН»;
Вул. Джерельна, 16, кв. 3, м. Львів, 79007 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична агенція «Роялті. ЮА»;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств працевлаштування; підбирання персоналу; керування діяльністю вільнонайманих працівників