Свідоцтво на знак № 100124

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 100124 (заявка m200801333): tvi

100124

m200801333

25.11.2008

23.02.2018

28.01.2018

28.01.2028

28.01.2008

25.11.2008, бюл. № 22/2008

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРАЙМ ТВ";
Вул. Прирічна, буд. 11-А, м. Київ, 04213 (UA)

ТОВ "Телерадіокомпанія "Прайм ТВ";
Вул. Гайдара, 50В, м. Київ, 01033 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; брошури; видання друкові (друковані); газети; друкарська продукція; журнали (періодичні видання); каталоги; книги; періодичні видання друкові (друковані) 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; рекламування через комп'ютерну мережу 

Кл.38:

Зв'язок; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; телекомунікаційні послуги; наймання (прокат) апаратури для зв'язку; кабельне телевізійне мовлення; мовлення телевізійне; радіомовлення; супутниковий зв'язок; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; друкування; друкування офсетне 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника