Свідоцтво на торговельну марку № 121684 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 121684 (заявка m200817284): фабрика бізнес-ідей; sez
(111)
Номер свідоцтва
121684
(210)
Номер заявки
m200817284
(151)
Дата реєстрації знака
26.04.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
04.09.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.09.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.09.2028
(220)
Дата подання заявки
17.09.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.04.2010, бюл. № 8/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; світло-зелений; помаранчевий; блакитний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Модлінський Назар Олегович;
Вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087

(750)
Адреса для листування

АБ "УКРГАЗБАНК";
Вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; визначання громадської думки; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; збирання пожертв; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; послуги щодо опікунства; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 326032 (заявка m202007925): ugb.ua
*326032 m202007925
Свідоцтво торговельну марку № 326033 (заявка m202007928): ukrgasbank.ua
*326033 m202007928
Свідоцтво торговельну марку № 326034 (заявка m202007929): ecobank.ua
*326034 m202007929
Свідоцтво торговельну марку № 118181 (заявка m200815192): кредитна абетка
*118181 m200815192
Свідоцтво торговельну марку № 177731 (заявка m201220796): грошові перекази; велсенд
*177731 m201220796
Свідоцтво торговельну марку № 118179 (заявка m200815190): зими не буде
*118179 m200815190
Свідоцтво торговельну марку № 118175 (заявка m200815182): заробляйте граючи!
*118175 m200815182
Свідоцтво торговельну марку № 118172 (заявка m200815179): банкінг; vip
*118172 m200815179
Свідоцтво торговельну марку № 118170 (заявка m200815177): просто так!
*118170 m200815177
Свідоцтво торговельну марку № 118173 (заявка m200815180): vip; банкінг
*118173 m200815180
Свідоцтво торговельну марку № 126719 (заявка m200903635): укргазбанк; я зможу все!; bce
*126719 m200903635
Свідоцтво торговельну марку № 118180 (заявка m200815191): особливості національних депозитів
*118180 m200815191
Свідоцтво торговельну марку № 118167 (заявка m200815174): proзапас; прозапас
*118167 m200815174
Свідоцтво торговельну марку № 222500 (заявка m201612822): sw; ws; money transfer; wellsend
*222500 m201612822
Свідоцтво торговельну марку № 222501 (заявка m201612823): еко-банк
*222501 m201612823
Свідоцтво торговельну марку № 118171 (заявка m200815178): депозитка!
*118171 m200815178
Свідоцтво торговельну марку № 118174 (заявка m200815181): прозапас; proзапас
*118174 m200815181
Свідоцтво торговельну марку № 177730 (заявка m201220793): money transfer; welsend
*177730 m201220793
Свідоцтво торговельну марку № 24817 (заявка 98062312): укргазбанк
*24817 98062312
Свідоцтво торговельну марку № 121683 (заявка m200817282): гнучкість рішень
*121683 m200817282
Свідоцтво торговельну марку № 130172 (заявка m200815186): express'o
*130172 m200815186
Свідоцтво торговельну марку № 118168 (заявка m200815175): депозитка!
*118168 m200815175
Свідоцтво торговельну марку № 121682 (заявка m200817281): націлений на лідерство
*121682 m200817281
Свідоцтво торговельну марку № 118178 (заявка m200815189): гроші люблять тишу...
*118178 m200815189
Свідоцтво торговельну марку № 118169 (заявка m200815176): просто так!
*118169 m200815176
Свідоцтво торговельну марку № 118177 (заявка m200815184): народний брокер
*118177 m200815184
Свідоцтво торговельну марку № 28368 (заявка 2002010315): ukrgasbank
*28368 2002010315
Свідоцтво торговельну марку № 170128 (заявка m201220795): грошові перекази; велсенд
*170128 m201220795
Свідоцтво торговельну марку № 170127 (заявка m201220794): money transfer; welsend
*170127 m201220794
Свідоцтво торговельну марку № 130171 (заявка m200815185): express'o
*130171 m200815185
Свідоцтво торговельну марку № 118176 (заявка m200815183): статус має значення
*118176 m200815183
Свідоцтво торговельну марку № 289301 (заявка m201829048): еко бум бізнес українського майбутнього підтримуємо підприємців; eko
*289301 m201829048
Свідоцтво торговельну марку № 121681 (заявка m200817280): переваги зростання
*121681 m200817280