Свідоцтво на торговельну марку № 195029 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 195029 (заявка m201306167): лимпопо
(111)
Номер свідоцтва
195029
(210)
Номер заявки
m201306167
(151)
Дата реєстрації знака
12.01.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.04.2023
(220)
Дата подання заявки
09.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.01.2015, бюл. № 1/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; жовтий; зелений; фіолетовий;

(731)
Заявники

Мірошниченко Сергій Олександрович;
Вул. Челнокова, 97, кв 78, м. Феодосія, Автономна Республіка Крим, 98109 (UA)

(732)
Власники

Мірошниченко Сергій Олександрович;
Вул. Челнокова, 97, кв 78, м. Феодосія, Автономна Республіка Крим, 98109 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко Ольга Володимирівна;
Пр-т 50-річчя Жовтня 4, кв. 288, Київ, 03148

(750)
Адреса для листування

Трушко Ольга Володимирівна;
А/с 48, м. Київ, 03148 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); електронна пошта; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок 

Схожі торговельні марки