Свідоцтво на торговельну марку № 295310 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295310 (заявка m201902065): aviatovr; погляд без обмежень
(111)
Номер свідоцтва
295310
(210)
Номер заявки
m201902065
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.01.2029
(220)
Дата подання заявки
30.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Новик Іван Володимирович;
Вул. Лятошинського, 14 А, кв. 39, м. Київ, 03191 (UA)

(732)
Власники

Новик Іван Володимирович;
Вул. Лятошинського, 14 А, кв. 39, м. Київ, 03191 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична Компанія «Картушин Партнерз»;
А/с 107, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записувані та завантажні медіа-файли, комп'ютерне програмне забезпечення, незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; 3D-окуляри; адаптери електричні; акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; амбушури для наголовних навушників; антени; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; аудіо-, відеоприймачі; аудіовізуальні навчальні апарати; аудіоінтерфейси; балансувальні прилади; бездротові телефони; блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні; блоки пам'яті комп'ютера; високочастотна апаратура; відеодисплеї для носіння на тілі; відеоекрани; відеокамери; гарнітури віртуальної реальності; голограми; діапроектори; еквалайзери (аудіоапаратура); екрани (фотографія); електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні олівці (елементи дисплеїв); з'єднувачі (обладнання для обробляння інформації); зумери; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); ідентифікаційні картки магнітні; інструменти, що мають окуляри; інтегральні схеми; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); карти пам'яті для відеоігрових автоматів; касети з відеоіграми; комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; магнітні носії інформації; медіаплеєри портативні; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); мікшерні пульти; мобільні телефони; модеми; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); навігаційні інструменти; навушники як наголовна гарнітура; навчальна апаратура; наголовні убори, що є захисними шоломами; ноутбуки; окуляри; переговорні апарати; передавачі електронних сигналів; перемикачі електричні; перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні; планшетні комп'ютери; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для відеозаписування; пристрої для проеціювання віртуальних клавіатур; програвачі; проекційні апарати; проекційні екрани; процесори (центральні блоки обробляння даних); радіопередавачі (телекомунікації); роботи навчальні; рукавички з блоком датчиків для введення даних; світлові указки електронні; смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; смартфони; супутникові навігаційні апарати; токени автентифікації (шифрувальні пристрої); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB; флуоресцентні екрани; чипи (інтегральні схеми). 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо розваг; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; практичне навчання (демонстрування); прокат аудіоапаратури; прокат ігрового обладнання 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; послуги з шифрування даних; проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення.