Свідоцтво на знак № 223724 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 223724 (заявка m201516732): pluton
(111)
Номер свідоцтва
223724
(210)
Номер заявки
m201516732
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.09.2025
(220)
Дата подання заявки
28.09.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2017, бюл. № 5/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; оранжевий;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «Плутон»;
Просп. Леніна, 75, м. Запоріжжя, 69600 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство «Плутон»;
Просп. Леніна, 75, м. Запоріжжя, 69600 (UA)

(740)
Довірена особа

Чудновська Iрина Iсакiвна (№ 107);
Просп. Леніна, 81, м. Запоріжжя, 69002

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Запорізьке патентне агентство»;
Просп. Леніна, 81, м. Запоріжжя, 69002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати; генератори змінного струму; гірничі машини; ескалатори; керувальна апаратура ліфтів; керувальна апаратура підіймачів; крани (деталі машин або двигунів); крани підіймальні; металообробні верстати; паяльники електричні; паяльні апарати електричні; теплообмінники (деталі машин) 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; акумулятори електричні; акумулятори електричні до транспортних засобів; амперметри; банки акумуляторів електричних; виводи (клеми) (електричні); вилки, розетки штепсельні тощо (електричні з'єднувачі); вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні; вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відеоекрани; вольтметри; вольтододавальні пристрої; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електромагнітні навитки (котушки); електронні оповіщальні дошки; запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі (топкі); з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; з'єднувачі лінійні електричні; інвертори електричні; кабелі (жильники) електричні; каркаси електричних навиток (котушок); коаксіальні жильники (кабелі); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комутаційні (перемикальні) електричні апарати; конденсатори електричні; контакти електричні; контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів; корпуси електричних акумуляторів; матеріали для електричних мереж (проводи, кабелі, жильники); мікропроцесори; монітори (комп'ютерні програми); муфти з'єднувальні до електричних кабелів (жильників); навитки (котушки) електричні; навитки (котушки) індуктивності; навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційні прилади та інструменти; наснажувальні пристрої для акумуляторів; нитки розпізнавальні до електричних проводів; оболонки для електричних кабелів (жильників); омметри; передавачі електронних сигналів; перемикальні щити; перемикачі; переривники електричні; перетворювачі електричні; пластини акумуляторні; плати до інтегральних схем; посилювачі; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; пристрої безпеки руху на залізниці; пристрої для обробляння інформації; провідники електричні; проводи електричні; проводка електрична; програмний статок комп'ютерів записаний; пульти керування електричні; регулівні прилади електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; регулятори освітлювання електричні; решітки до пластин електричних акумуляторів; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; рубильники; сигналізація світлова або механічна; сигнальні пристрої; соленоїдні вентилі (електромагнітні перемикачі); сонячні батареї; сонячні панелі для виробляння електроенергії; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; схеми зінтегровані (інтегральні); схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; температурні індикатори; теплорегулівні пристрої; термостати; термостати до транспортних засобів; точні вимірювальні прилади; транзистори (електроніка); трансформатори електричні; трансформатори підвищувальні; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; вентиляційне (кондиціювальне) устатковання до транспортних засобів; вентиляційні (кондиціювальні) апарати; водозабиральне устатковання; водорозподільче устатковання; кондиціонери; кондиціонери до транспортних засобів; нагрівачі повітря; регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів; сонячні термальні колектори (нагрівання); теплообмінники, крім деталей машин; устатковання для кондиціювання повітря; устатковання для охолоджування повітря; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; устатковання для сушіння повітря 

Кл.12:

Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям; візки залізничних вагонів; пасажирські вагони залізничні; перекидачі (частини вагонів та вагонеток); рухомий склад залізничний; рушійні механізми до наземних транспортних засобів; тягові агрегати; тягові двигуни наземних транспортних засобів; ходові частини транспортних засобів. 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; допомога у випадку поломки транспортних засобів (ремонтування); заряджання батарей транспортних засобів; змащування транспортних засобів; консультування щодо споруджування; наглядання за споруджуванням будівель; прокат споруджувального обладнання; ремонтування електропередавальних ліній; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування; технічне обслуговування транспортних засобів; усування завад в електричному устаткованні; шпалерні роботи; штукатурні роботи. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних систем; технологічне консультування; художнє оформляння (промисловий дизайн) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 100469 (заявка m200709456): pluton
*100469 m200709456

Схожі торговельні марки