Свідоцтво на знак № 127359 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 127359 (заявка m200901494): ecoquest; eco quest; технологии здоровой жизни
(111)
Номер свідоцтва
127359
(210)
Номер заявки
m200901494
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.12.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
16.02.2019
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
16.02.2029
(220)
Дата подання заявки
16.02.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2010, бюл. № 16/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний; білий; охра золотиста;

(731)
Заявники

Бойчук Олег Володимирович;
В'їзд Тринклера, 7, кв. 37, м. Харків, 61023 (UA)

(732)
Власники

Бойчук Олег Володимирович;
В'їзд Тринклера, 7, кв. 37, м. Харків, 61023 (UA)

(740)
Довірена особа

Вінницька торгово-промислова палата, президент Дідик О. М.;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21100

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21100 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу 

Кл.36:

Керування фінансове; консультування фінансове; посередництво (забезпечування агентами-посередниками) 

Кл.37:

Відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря 

Інші торговельні марки цього власника