Свідоцтво на торговельну марку № 217575 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 217575 (заявка m201508570): центролін
(111)
Номер свідоцтва
217575
(210)
Номер заявки
m201508570
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2025
(220)
Дата подання заявки
11.06.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2016, бюл. № 19/2016
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», генеральний директор Безпалько Л. В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки