Свідоцтво на торговельну марку № 343434 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343434 (заявка m202204675): happy room
(111)
Номер свідоцтва
343434
(210)
Номер заявки
m202204675
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.04.2032
(220)
Дата подання заявки
08.04.2022
(441)
Дата публікації заявки
14.04.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Вельможний Антон Олександрович;
Просп. Ювілейний, ###, кв. ###, м. Харків, 61120 (UA)

(732)
Власники

Вельможний Антон Олександрович;
Просп. Ювілейний, ###, кв. ###, м. Харків, 61120 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 295, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Записані та завантажні медіафайли; комп'ютерне програмне забезпечення; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; інтерфейси для комп'ютерів; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; монітори (комп'ютерні програми); набори даних записані або завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 308129 (заявка m202104405): mana potion studios
*308129 m202104405
Свідоцтво торговельну марку № 308862 (заявка m202104400): becastled
*308862 m202104400

Схожі торговельні марки