Заявка на знак № m200607704 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200607704: визнаний у 52 країнах світу; признан в 52 странах мира
(210)
Номер заявки
m200607704
(220)
Дата подання заявки
29.05.2006
(731)
Заявники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (LI)

(740)
Довірена особа

ТОВ «Крилова і патнери»

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу 

Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу 

Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційні операції; імпортно-експортні операції; сприяння продажеві; сприяння продажеві (посередництво); реклама 

Інші торговельні марки цього власника