Свідоцтво на торговельну марку № 99565 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 99565 (заявка m200701736): українська республіканська партія собор
(111)
Номер свідоцтва
99565
(210)
Номер заявки
m200701736
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
08.02.2017
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.02.2017
(220)
Дата подання заявки
07.02.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2008, бюл. № 21/2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; чорний; білий; блакитний;

(731)
Заявники

Українська республіканська партія «СОБОР»;
Вул. Червоноармійська, 43/16, оф. 1, м. Київ, 01004 (UA)

(732)
Власники

Українська республіканська партія «СОБОР»;
Вул. Червоноармійська, 43/16, оф. 1, м. Київ, 01004 (UA)

(740)
Довірена особа

Стірська Надія Миколаївна;
Вул. Довнар-Запольського, 4, кв. 93, м. Київ, 04116

(750)
Адреса для листування

Стірська Надія Миколаївна;
Вул. Довнар-Запольського, 4, кв. 93, м. Київ, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації; записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати; рахувальні машини; засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; відеоекрани; магнітні стрічки для відеозаписування; пристрої для відеозаписування; касети з відеоіграми; відеокамери; відеокасети; відеотелефони; відповідачі телефонні; вмикачі (микачі); голосувальні машини; грамплатівки; машини для рахування і сортування грошей; гудки; гудки електричні; гучномовці; відчиняльні електричні пристрої для дверей; зачиняльні електричні пристрої для дверей; двері обертні (турнікети) автоматичні; детектори; дзвоники сигнальні; дзвоники сигнальні електричні; дзвоники сполохової сигналізації; дзеркала для контрольно-оглядових робіт; дзеркала оптичні; диктофони; дискети; диски магнітні; диски оптичні; апаратура для дистанційного керування; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дорожні знаки світиві або механічні; електричні дверні дзвоники; електронні видання (завантажні); електронні етикетки (налички) до товарів; електронні кишенькові перекладачі; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; замки електричні; захистові шоломи до спорту; збалансовувальні пристрої; акустичні пристрої зв'язку; звукові сигнальні пристрої; звукозаписові диски; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукопроводи; знаки світиві; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі знаків оптичні; зчитувачі штрихових кодів; ігрові приставки до телевізорів; індикатори електричні; інтерфейси (до комп'ютерів); пристрої для обробляння інформації; іскрогасники; камери кінознімальні (кінокамери); картки кодові магнітні; касети на фотоплатівки; касетні програвачі (плеєри); автомати для продавання квитків; пристрої для керування на відстані; килимки під комп'ютерні мишки; кишенькові калькулятори; монтажні пристрої для кіноплівок; кіноплівки зекспоновані; кодувальники магнітні; принтери до комп'ютерів; програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютери малі переносні (портативні) (дорожні); програми комп'ютерних ігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (аудіо-відео); компакт-диски (зчитна пам'ять); програвачі (плеєри) компакт-дисків; компаси; компаси морські; комутаційні (перемикальні) електричні апарати; корпуси гучномовців; ліхтарі оптичні; ліхтарі фотографічні; ліхтарі чарівні; лічильники; лічильні диски; лічильно-аналітичні машини; магніти декоративні; магніти; комп'ютерні пристрої для магнітної стрічки; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні проводи; магнітні стрічки; маски захисні (захистові); маяки світиві; мегафони; мембрани (акустичні); мікрофони; механізми до монетних передплатних автоматів; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); навчальна апаратура; наголовні навушники; неонові лампи; носії інформації магнітні; носії інформації оптичні; окуляри (оптичні); оправи до окулярів; прилади, інструменти, що мають окуляри; окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; опори електричні; оптичні вироби; оптичні волокна (світловоди); оптичні конденсори; оптичні лампи; оптичні лінзи; регулятори освітлювання (електричні); переговорна апаратура (внутрішня); переговорні трубки; передавачі далекого зв'язку (телекомунікація); передавачі електронних сигналів; передплатні ворота для автостоянок; передплатні механізми для телевізорів; перемикальні щити; перемикачі; аудіо- і відеоприймачі; програвачі; проекційні апарати; проекційні екрани; прозірки (слайди); прозіркові проектори; радіопейджери; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікація); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; радіощогли; розпізнавальні картки магнітні; розпізнавальні нитки електричних проводів; розподільчі автомати; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; рупори до гучномовців; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні брезенти; рятувальні буї; рятувальні жилети; рятувальні плоти; рятувальні пояси; рятувальні сітки; свисткові сигнали тривоги; світлокопіювальні апарати; світлопроменеві електронні указки; світлофільтри фотографічні; сигналізатори в тумані, крім вибухових; сигналізатори пожежні; сигналізація світлова або механічна; сигнальні буї, бакени; сигнальні ліхтарі, фари; сигнальні пристрої; сигнальні свистки; сигнальні щити світиві або механічні; сирени; сітки безпеки; сітки для захисту у разі нещасних випадків; сканери (обладдя для обробляння інформації); спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; спускові механізми фотозатворів; стволи пожежні; стереопрогравачі персональні; стереоскопи; стереоскопні апарати; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; судна пожежні 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; авторучки; авторучки з нанесеною політичною інформацією; адресні машини; адресні пластинки до адресних машин; адресні штампи, печатки; адресні штампи, печатки з адресою політичної партії; акварелі (картини); альбоми; альбоми з надрукованою політичною інформацією; альманахи, у тому числі політичної спрямованості; альманахи з надрукованою політичною інформацією; атласи; атласи з надрукованою політичною інформацією; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; банти паперові, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; білети (квитки), у тому числі з надрукованою політичною інформацією; бланки, формуляри, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; блокноти для креслення, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; блокноти письмові, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; брошури, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; буклети, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; вбиральний папір, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; вивіски, таблички паперові або картонні, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; видання друкові (друковані), у тому числі видання друкові (друковані) політичної спрямованості; вимпели паперові, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; відривні календарі, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; віскозні листи обгорткові, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; вітальні листівки, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; газети, у тому числі газети політичної спрямованості; герби (паперові печатки); гігієнічний папір; графічні роботи друкові (друковані), у тому числі з надрукованою політичною інформацією; папки на документи канцелярські, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; друкарська продукція, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; етикетки, крім тканинних, у тому числі з надрукованою політичною інформацією; журнали (періодичні видання), у тому числі політичної спрямованості; закладки книжкові; записники; записники канцелярські; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетні, у тому числі політичної спрямованості; календарі, у тому числі політичної спрямованості; календарі-довідники, у тому числі політичної спрямованості; канцелярське приладдя, крім меблів; канцелярські дірявники (перфоратори); скриньки на канцелярські товари; карти географічні (мапи); карти морські; картини обрамовані або необрамовані; картинки; картки; картон з деревної маси на канцелярські потреби; картонні тубуси; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; книги (книжки); книги головні; книги записів; окраї книжок; оправи до книжок; кнопки канцелярські; кнопки креслярські; комікси (друковані видання); запечатувальні пристрої канделярські для конвертів; конверти канцелярські; коробки картонні або паперові (шабатури, шабатурки); вдруковники (пристрої для вдруковування) до кредитних карток, неелектричні; листи целофанові обгорткові; малюнки; малюнки перевідні; малярні валки; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мішки на сміття паперові або пластмасові; множильні апарати; множильні пристрої та машини; мольберти; музичні вітальні листівки; наклейки канцелярські; налички, крім тканинних; носовики (хусточки носові) паперові; нумерувальні апарати; обгортки канцелярські; обгортковий папір; обкладинки канцелярські; обкладинки на паспорти; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; олівці; гострильні пристрої (гострилки) для олівців (електричні чи неелектричні); грифелі до олівців; тримачі для олівців; олівці автоматичні; олівці грифельні; папір на опаковання; матеріали на оправи книжкові; нитки, шнури на оправи книжкові; полотно на оправи книжкові; офорти; офортні (гравіювальні) голки; пакети для куховарення в мікрохвильовій печі; матеріали з крохмалю для пакування; палітри для художників; підручники; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під карафи паперові; підставки під пивні кухлі; підставки під штампи, печатки; підстілки настільні паперові; пісенники; плакати, у тому числі політичної спрямованості; плани; повідомчі листи канцелярські; подрібнювачі паперу канцелярські; покажчики (реєстри); полотно на картини; портрети; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні, у тому числі політичної спрямованості; рахувальні таблиці; реглети; реєстраційні журнали; репродукції графічні; розклади надруковані; ручки перові; ручні етикеткувальні (наличкувальні) пристрої; ручні маркувальні пристрої; рушники паперові; світивий папір; серветки косметичні паперові; серветки паперові або целюлозні дитячі (одноразові); серветки паперові для знімання гриму; серветки столові паперові; сигарні кільця; скальковини; скатерки столові паперові; срібний папір; сталеві літери; столова білизна паперова; столові підставки паперові; стрижні до кулькових ручок; тримачі для чекових книжок; туалетний папір; указки неелектронні; фігурки, статуетки із пап'є-маше; фільтри (цідила) паперові кавові; фільтрувальний (цідильний) папір; фільтрувальні (цідильні) матеріали паперові; фотогравюри; пристрої для прикріплювання фотографій; шаблони; шаблони канцелярські 

Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори, у тому числі: одяг, взуття, наголовні убори на рекламні потреби; одяг, взуття, наголовні убори з нанесеною політичною рекламою 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами в готелях; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на реклами; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства, у тому числі агентства політичної реклами; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів, у тому числі політичних рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування, у тому числі політичне рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу, у тому числі політичне рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв, у тому числі політичних афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями, у тому числі політичних; розсилання поштою рекламних матеріалів; статистичне інформування; телевізійне рекламування, у тому числі політичне; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших), у тому числі політичних 

Кл.38:

Зв'язок (телекомунікації); послуги агентств телеграфного і телефонного інформування, у тому числі щодо політичних подій; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги), у тому числі щодо політичних подій; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення кабельне телевізійне, у тому числі щодо політичних подій; мовлення телевізійне, у тому числі щодо політичних подій; агентства новин, у тому числі щодо політичних подій; передавання повідомин і зображень комп'ютерне, у тому числі щодо політичних подій; передавання телеграм, у тому числі щодо політичних подій; передавання факсимільне, у тому числі щодо політичних подій; посилання повідомин, у тому числі щодо політичних подій; посилання телеграм, у тому числі щодо політичних подій; радіомовлення, у тому числі щодо політичних подій; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференції, у тому числі щодо політичних подій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури; факсимільне передавання 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування (культурних і навчальних) виставок; інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів, у тому числі політичних партій; влаштовування і проводіння колоквіумів, у тому числі політичних партій; влаштовування і проводіння конференцій, у тому числі політичних партій; влаштовування і проводіння семінарів, у тому числі політичних партій; влаштовування і проводіння симпозіумів, у тому числі політичних партій; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); інформування щодо дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дублювання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); кіностудії; обслуговування кінотеатрів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); дозвілля і навчання в клубах; обслуговування клубів здоров'я; видавання книжок (видавництва); практичне навчання; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; професійне орієнтування (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах, у тому числі політичних; публікування текстів, крім рекламних; публікування політичних текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні та політичні; релігійне (духовне) навчання; інформування щодо розваг; розважання (послуги артистів); служба новин, у тому числі політичних; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах відпочинку; послуги таборів спортивних; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; створювання фільмів; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; експертування; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; встановлювання комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо захисту довкілля; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; планування розвитку міст; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; досліджування в техніці; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки