Свідоцтво на торговельну марку № 323233 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323233 (заявка m202026696): falcon scan
(111)
Номер свідоцтва
323233
(210)
Номер заявки
m202026696
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2030
(220)
Дата подання заявки
15.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
11.02.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Святоха Юрій Григорійович;
Просп. Валерія Лобановського, ###, кв. ###, м. Київ, 03110 (UA)

(732)
Власники

Святоха Юрій Григорійович;
Просп. Валерія Лобановського, ###, кв. ###, м. Київ, 03110 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Сканери, призначені для визначення обсягу, довжини та кривизни лісоматеріалу; сканери, призначені для визначення геометричних параметрів предметів.