Свідоцтво на знак № 262636 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 262636 (заявка m201828670): gulfstream energy
(111)
Номер свідоцтва
262636
(210)
Номер заявки
m201828670
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2019
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
04.12.2028
(220)
Дата подання заявки
04.12.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2019, бюл. № 14/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; жовтий; білий;

(731)
Заявники

Багро Сергій Володимирович;
Вул. Прорізна, 9, кв. 5, м. Київ, 01001 (UA)

(732)
Власники

Багро Сергій Володимирович;
Вул. Прорізна, 9, кв. 5, м. Київ, 01001 (UA)

(740)
Довірена особа

Рудий Тарас Григорович (№ 389);
А/с 31, м. Київ, 04136

(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Акумулятори тепла; апарати гарячого повітря; апарати для охолоджування повітря; вентилятори (частини кондиціювального устатковання); вентиляційне (кондиціювальне) устатковання і апарати; водонагрівачі; водонагрівачі (апарати); занурювальні нагрівачі; запобіжні пристрої для водяних або газових апаратів та труб; клапани повітряні для парового опалювального устатковання; кондиціонери; нагрівальні елементи; нагрівачі повітря; обігрівачі (опалювальні апарати); опалювальне водяне устатковання; опалювальне устатковання; опалювальні апарати електричні; опалювальні котли; охолоджувальні баки для печей; охолоджувачі електричні; парові котли, крім частин машин; прилади і устатковання для охолоджування; регенератори тепла; регулювальні пристрої для водяного або газового устатковання та труб; регулятори тяги (опалювання); сонячні термальні колектори (нагрівання); теплові насоси; теплообмінники, крім частин машин; термостатичні клапани (частини теплового устатковання); труби котлів для опалювального устатковання; устатковання для виробляння пари; устатковання для кондиціювання повітря; фільтри для кондиціювання повітря; холодильники; холодильні апарати і машини; холодильні вмістини; холодильні камери; холодильні пристрої; холодильні шафи 

Кл.37:

Встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; інформування щодо ремонтування; технічне обслуговування і ремонтування пальників; усування завад в електричному устаткованні 

Інші торговельні марки цього власника