Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 152186 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 152186 (заявка m201103781): jaloba
(111)
Номер свідоцтва
152186
(210)
Номер заявки
m201103781
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.03.2021
(151)
Дата реєстрації знака
27.02.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.03.2021
(220)
Дата подання заявки
14.03.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.02.2012, бюл. № 4/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

Галацан Галина Володимирівна;
Вул. Лук'янівська, ###, гуртожиток, м. Київ, 04071 (UA)

(732)
Власники

Галацан Галина Володимирівна;
Вул. Лук'янівська, ###, гуртожиток, м. Київ, 04071 (UA)

(750)
Адреса для листування

Галацан Галина Володимирівна;
Вул. Рогозівська, ###, кв. ###, м. Київ, 02092 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; прогнозування економічне; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 151647 (заявка m201119567): lx
*151647 m201119567
Свідоцтво торговельну марку № 152187 (заявка m201103783): zhaloba
*152187 m201103783

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 312776 (заявка m202105887): jalobi
*312776 m202105887
Свідоцтво торговельну марку № 307717 (заявка m202027337): jalobi
*307717 m202027337
Свідоцтво торговельну марку № 292786 (заявка m201910674): peppe jalo
*292786 m201910674
Свідоцтво торговельну марку № 292785 (заявка m201910673): peppe jalo
*292785 m201910673
Свідоцтво торговельну марку № 203886 (заявка m201405791): jalor
*203886 m201405791