Свідоцтво на торговельну марку № 299420 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299420 (заявка m201914203): gfc; goryn's family clinic; goryns family clinic
(111)
Номер свідоцтва
299420
(210)
Номер заявки
m201914203
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.06.2029
(220)
Дата подання заявки
18.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; коричневий; оранжевий; салатовий; червоний;

(731)
Заявники

Горин Ростислав Ігорович;
Вул. Панаса Мирного, 18/1 А, кв. 8, м. Хмельницький, 29027 (UA)

(732)
Власники

Горин Ростислав Ігорович;
Вул. Панаса Мирного, 18/1 А, кв. 8, м. Хмельницький, 29027 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Медичні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей або тварин; консультування щодо здоров'я; медична допомога; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; стоматологічні послуги