Заявка на торговельну марку № m201323330 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201323330: кожен новий день вашого малюка сповнений відкриттів, досягнень та вражень.; радійте разом з малюком. іграшки fisher-price
(210)
Номер заявки
m201323330
(220)
Дата подання заявки
17.12.2013
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі, вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; рекламування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; наймання місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання [прокат] рекламних матеріалів; орендування місця для реклами; огляд преси; оновлення, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах [для інших]; адресне рекламування через комп'ютерну та телефонну мережі з використанням спеціалізованих баз даних; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; систематизація інформації комп'ютерних баз даних; множення документів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам інформації щодо товарів класу 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 та послуг кл. 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45,; яке дозволяє зручно купувати товари та замовляти послуги,; в тому числі: у супермаркетах,; торгових центрах,; торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі,; з web-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет 

Інші торговельні марки цього власника