Свідоцтво на торговельну марку № 298383 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 298383 (заявка m201909000): ш; м; monro photography
(111)
Номер свідоцтва
298383
(210)
Номер заявки
m201909000
(151)
Дата реєстрації знака
26.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.04.2029
(220)
Дата подання заявки
16.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.05.2021, бюл. № 21/2021
(731)
Заявники

Шпеник Віталій Михайлович;
Вул. Данила Нечая, 29/135, м. Тернопіль, 46003 (UA)

(732)
Власники

Шпеник Віталій Михайлович;
Вул. Данила Нечая, 29/135, м. Тернопіль, 46003 (UA)

(740)
Довірена особа

Трачук Юрій Миколайович (№ 379);
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, м. Рівне, 33023

(750)
Адреса для листування

Трачук Юрій Миколайович;
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, м. Рівне, 33023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; заочні курси; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування розважальних костюмованих заходів; освітні послуги; освітні послуги, що надаються школами; планування вечірок (розваги); послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); практичне навчання (демонстрування); прокат відеокамер; прокат відеострічок; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважальні послуги; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні - всі вищезазначені послуги, що пов'язані з фотографуванням; послуги фоторепортерів; фотографування