Свідоцтво на торговельну марку № 257344 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 257344 (заявка m201710232): олімп; спортивний клуб
(111)
Номер свідоцтва
257344
(210)
Номер заявки
m201710232
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.05.2027
(220)
Дата подання заявки
11.05.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2019, бюл. № 8/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; сірий; коричневий; чорний; жовтий;

(731)
Заявники

Поліщук Олексій Васильович;
Вул. Святошинська, 46, кімн. 204, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132 (UA)

(732)
Власники

Поліщук Олексій Васильович;
Вул. Святошинська, 46, кімн. 204, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132 (UA)

(750)
Адреса для листування

Поліщук Олексій Васильович;
Вул. Святоюріївська, 24, кв. 82, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); виховування; навчання; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування культурних або навчальних виставок; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; розважальні послуги; послуги клубів (розважальні або освітні); екзаменування у навчанні; забезпечування необхідним для гольфа; забезпечування спортивним устаткованням; записування на відеоплівки; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля (відпочинку); інформування щодо розваг; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; забезпечування устаткованням для відпочинку; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) іграшок; наймання (прокат) ігрового обладнання; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) спортивних майданчиків; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) стадіонного обладдя; наймання (прокат) тенісних кортів; написання текстів, крім рекламних; професійна перепідготовка; послуги артистів з розважання; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); послуги персональних тренерів (фітнес); послуги спортивних таборів; послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); освітні послуги, що надаються школами; практичне навчання; проведення занять з фітнесу; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі (послуги фоторепортерів); хронометраж спортивних змагань; навчання у школах-інтернатах 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 150807 (заявка m201100537): харківський міський дитячо-юнацький спортивний клуб боротьби олімп
*150807 m201100537