Свідоцтво на торговельну марку № 347398 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347398 (заявка m202210774): easy engineering
(111)
Номер свідоцтва
347398
(210)
Номер заявки
m202210774
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.09.2032
(220)
Дата подання заявки
08.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Мудрий Олексій Анатолійович;
Вул. Чкалова, ###, м. Харків, 61070 (UA)

Рубанік Ігор Олександрович;
Вул. Академіка Павлова, ###, кв. ###, м. Харків, 61146 (UA)

(732)
Власники

Мудрий Олексій Анатолійович;
Вул. Чкалова, ###, м. Харків, 61070 (UA)

Рубанік Ігор Олександрович;
Вул. Академіка Павлова, ###, кв. ###, м. Харків, 61146 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 1212, м. Харків, 61072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Архітектурне консультування; архітектурні послуги; будівельне проєктування; досліджування в техніці; досліджування у механіці; досліджування у сфері будівництва; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у сфері фізики; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання; інжиніринг; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; наукові досліджування; науково-технічне експертування; платформа як послуга (PaaS); проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних імітаційних моделей; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; проєктування прототипів; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; технологічне консультування.