Свідоцтво на торговельну марку № 216330 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 216330 (заявка m201505598): солід теплоенерго; solid teploenergo
(111)
Номер свідоцтва
216330
(210)
Номер заявки
m201505598
(151)
Дата реєстрації знака
12.09.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.04.2025
(220)
Дата подання заявки
20.04.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.09.2016, бюл. № 17/2016
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ТЕПЛОЕНЕРГО»;
Вул. Дмитрівська, 66 А, оф. 54, м. Київ, 01135 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛІД ТЕПЛОЕНЕРГО»;
Вул. Дмитрівська, 66 А, оф. 54, м. Київ, 01135 (UA)

(740)
Довірена особа

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. В. Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Мошинська Ніна Миколаївна;
Вул. В. Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Брикети з деревини; брикети паливні; деревне вугілля (паливо); дрова; матеріали для розпалювання; паливо; торф (паливо); торф збрикетований (паливо)