Свідоцтво на торговельну марку № 293723 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 293723 (заявка m201910626): isim
(111)
Номер свідоцтва
293723
(210)
Номер заявки
m201910626
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.05.2029
(220)
Дата подання заявки
07.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2021, бюл. № 10/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; зелений;

(731)
Заявники

Шнайдер Євген Олександрович;
Вул. Іцхака Рабіна, ###, кв. ###, м. Одеса, 65072 (UA)

(732)
Власники

Шнайдер Євген Олександрович;
Вул. Іцхака Рабіна, ###, кв. ###, м. Одеса, 65072 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шнайдер Євген Олександрович;
Вул. Іцхака Рабіна, ###, кв. ###, м. Одеса, 65072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; інформування щодо телекомунікаційних послуг; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в Інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; супутниковий зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки