Свідоцтво на торговельну марку № 292197 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292197 (заявка m201905945): fleur elegance; fe; ef
(111)
Номер свідоцтва
292197
(210)
Номер заявки
m201905945
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.03.2029
(220)
Дата подання заявки
15.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; чорний; золотий;

(731)
Заявники

Петренко Олена Юріївна;
Вул. Васляєва, 4 А, кв. 21, м. Миколаїв, 49018 (UA)

(732)
Власники

Петренко Олена Юріївна;
Вул. Васляєва, 4 А, кв. 21, м. Миколаїв, 49018 (UA)

(740)
Довірена особа

Крайник Анатолій Миколайович (№ 512);
Вул. Автобазівська, 7, м. Полтава, 36008

(750)
Адреса для листування

Полтавська торгово-промислова палата;
Вул. Автобазівська, 7, м. Полтава, 36008 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори