Свідоцтво на знак № 259955

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 259955 (заявка m201719539): гаряча штучка!

259955

m201719539

10.06.2019

04.09.2027

04.09.2017

10.06.2019, бюл. № 11/2019

ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД (EVOLOT LIMITED);
Віронос Авеню, 36, 8 флоор, Нікосія, Кіпр (Vyronos Avenue, 36, 8 floor, Nicosia, Cyprus) (CY)

Єфімчук Оксана Євгенівна (№ 467)

Єфімчук Оксана Євгенівна;
Вул. Велика Васильківська, 9/2, оф. 67, м. Київ, 01004 (UA)

 

Кл.41:

Ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; організовування лотерей; розважальні послуги 

Схожі торговельні марки