Свідоцтво на торговельну марку № 133643 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 133643 (заявка m200914740): epika; еріка
(111)
Номер свідоцтва
133643
(210)
Номер заявки
m200914740
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
07.11.2019
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.11.2019
(220)
Дата подання заявки
06.11.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2011, бюл. № 1/2011
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Абрамовська М.В.;
А/с 37, м. Київ, 02068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні видання завантажні; звукозаписові носії; звукозаписові диски; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальна апаратура; аудіовізуальні навчальні засоби; програми комп'ютерних ігор; компакт-диски (аудіо-відео); мультфільми (мальовані); носії інформації оптичні; слайди; кліпи записані; телепередачі записані на носіях; диски оптичні; оптичні носії з відеоіграми та фільмами; звукозаписові плівки; кіноплівки з фільмами та записаними концертами 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння концертів та фестивалів; розважання (послуги артистів); готування радіо- і телевізійних програм; телевізійні передачі розважальні; радіопередачі розважальні; презентації вистав; планування зустрічей (дозвільних), гастролей; послуги продюсерів; послуги щодо музичного композиціювання; послуги оркестрів; послуги сценаристів; послуги продюсерів, режисерів, композиторів щодо створення публічного, сценічного імені; мюзик-холи; створювання видовищ; влаштовування балів; послуги студій записування; підготовка та проводіння конкурсів; кіностудії; створювання відеофільмів, фільмів; монтування відеострічок; записування на відеоплівки, кіноплівки, оптичні носії; створювання аудіо-, відеотворів на звукозаписуючих носіях; послуги щодо тиражування оптичних дисків із фільмами, відеофільмами, кліпами, музичних дисків для інших; наймання (прокат) відеофільмів, фільмів; наймання (прокат) театральних декорацій; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; інформування щодо дозвілля, розваг, виховування; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів і симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; публікування текстів, крім рекламних; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); караоке-послуги; нічні клуби; дозвілля і навчання в клубах; фізичне виховування; створення дидактичних та методичних матеріалів; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; служба новин; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування спортивних змагань; заочні курси; навчання, зокрема індивідуальне; викладання; практичне навчання; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; хронометраж спортивних змагань; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання; фотографування; облаштовування дозвілля; написання текстів, крім рекламних; надавання моделей для художників; перекладання з мови і на мову жестів; послуги перекладачів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; послуги видавництв (видавання книжок); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки