Свідоцтво на знак № 110943 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 110943 (заявка m200809634): ko; фран-ко.

110943

m200809634

10.08.2009

13.05.2018

13.05.2008

10.08.2009, бюл. № 15/2009

Шапенко Володимир Петрович;
Вул. Горького, 7, кв. 13, м. Київ, 4, 01004 (UA)

Хоменко Ірина Іванівна

Хоменко Ірина Іванівна;
Вул. Мілютенка, 38, кв. 84, м. Київ, 02166 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; реклама для третіх осіб у закладах громадського харчування, зокрема у барах, ресторанах, кафе, кафетеріях, кав'ярнях, бістро; публікування рекламних текстів; сприяння продажеві товарів продовольчої групи; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; ділові довідки; ділове досліджування; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове оцінювання; ділове розвідування; демонстрування товарів; множення документів; представляння продуктів через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; складання звітів про стан рахунків; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; записування повідомин; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування щодо налагоджування справ; консультування фахове щодо підприємництва; оцінювання лісу (дерева) на пні; машинописні роботи; написання рекламних текстів; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; економічне прогнозування; комплектування штату працівників; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; пошук спонсорів; перевіряння рахунків (аудит); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги стенографістів; реклама поштою; служби працевлаштовування; радіорекламування; наймання (орендування) місця на рекламу; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування розваг у закладах громадського харчування; розважання (послуги артистів); послуги нічних клубів, казино, стосовно надавання обладдя і приміщень; послуги щодо ігор на гроші; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; навчання в академіях; парки атракціонів; видавання книжок із бібліотек; атестування (освіта); наймання (прокат) аудіоапаратури; послуги перемісних бібліотек; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; наймання (прокат) видовищних декорацій; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); виховування в дошкільних закладах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; готування радіо- і телевізійних програм; послуги клубів здоров'я; мюзик-холи; наймання (прокат) театральних декорацій; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці (зоопарки); послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); навчання індивідуальне; наймання (прокат) звукозаписувачів; обслуговування казино; дозвілля і навчання в клубах; надавання моделей для художників; навчання; облаштовування дозвілля; послуги оркестрів; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; влаштовування розваг у таборах відпочинку; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; створювання фільмів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування лотерей; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; дублювання; влаштовування спортивних змагань; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; дресирування тварин; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; планування зустрічей (дозвільних); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; музейні послуги (презентації, виставки); навчання релігійне (духовне); наймання (прокат) стадіонного обладдя; попереднє замовляння місць на видовища; навчання практичне; пансіони, школи-інтернати; хронометраж спортивних змагань; послуги спортивних таборів; кіностудії; каліграфічні послуги; караоке-послуги; знімання мікрофільмів; перекладання з мови і на мову жестів; послуги щодо музичного композиціювання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; наймання (прокат) підводного споряддя; нічні клуби; написання текстів, крім рекламних; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; служба новин; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги студій записування; послуги перекладачів; субтитрування; наймання (прокат) тенісних кортів; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги сценаристів; театральні каси (розваги); фотографування; фоторепортажі; цирки; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; послуги щодо готування страв європейської та східної кухонь; заклади громадського харчування, у тому числі: бари, ресторани, кафе, кафетерії, кав'ярні, бістро, їдальні; будинки для самотніх людей похилого віку; бази туристські; послуги барів; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; попереднє замовляння тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); мотелі; наймання (прокат) наметів; обслуговування таборів туристських; пансіонати; наймання (орендування) приміщень на збори; попереднє замовляння місць в готелях; замовляння пансіонатів; ресторани самообслуговування; пансіони для тварин; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надавання приміщень в таборах відпочинку; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх додому; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі 

Схожі торговельні марки