Свідоцтво на знак № 193398 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 193398 (заявка m201405023): чтз; чт3
(111)
Номер свідоцтва
193398
(210)
Номер заявки
m201405023
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
10.04.2024
(220)
Дата подання заявки
10.04.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2014, бюл. № 21/2014
(731)
Заявники

Приватне мале виробничо-комерційне підприємство «АССОЛЬ»;
Вул. Чекістів, 43, м. Василівка, Запорізька обл., 71600 (UA)

(732)
Власники

Приватне мале виробничо-комерційне підприємство «АССОЛЬ»;
Вул. Чекістів, 43, м. Василівка, Запорізька обл., 71600 (UA)

(740)
Довірена особа

Низова Інна Олександрівна;
Вул. Чарівна, 103, кв. 94, м. Запоріжжя, 69071

(750)
Адреса для листування

Низова Інна Олександрівна;
Вул. Чарівна, 103, кв. 94, м. Запоріжжя, 69071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

З'єднувачі валів (машини); осі (вали) машин; передавальні вали, крім призначених до наземних транспортних засобів; барабани (деталі машин); корпуси (деталі машин); бульдозери; екскаватори одноківшові; лопати механічні; кожухи (деталі машин); ножі (деталі машин); опори для підчіпників (вальниць) (деталі машин); блоки (коловороти, шківи); шківи (деталі машин); головки циліндрів до двигунів; циліндри машин; стартери до двигунів; редукційні клапани (деталі машин); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); екскаватори; патрони (оправки, планшайби) (деталі машин); поршні циліндрів; сальники (деталі машин); мастильні коробки (деталі машин); мастильні насоси (помпи); тягові двигуни, трансмісії (передавачі), крім призначених до наземних транспортних засобів; регулятори (частини машин); поршні двигунів; регулятори кількості обертів до машин і двигунів; вільноходові колеса, крім призначених до наземних транспортних засобів; букси (втулки) для шийок валів (осей) (деталі машин); поршні (деталі машин або двигунів); насоси (помпи) (машини); регулятори тиску (деталі машин); нагнітальні клапани (деталі машин); пружини (ресори) (деталі машин); крани (деталі машин або двигунів); колеса машин; маховики машин; підчіпники, паси тягові до двигунів; цапфи валів, осей (деталі машин); чопи валів, осей (деталі машин); шийки валів, осей (деталі машин); вентилятори до двигунів; зчеплення, крім призначених до наземних транспортних засобів; свічки запалювальні до двигунів внутрішнього згоряння; амортизатори (плунжери) (деталі машин); накладки гальмові, крім призначених до транспортних засобів; гальмові сегменти, крім призначених до транспортних засобів; котки (деталі машин); коробки передавальні, крім призначених до наземних транспортних засобів; тягові ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів; гідротрансформатори, крім призначених до наземних транспортних засобів; двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів; паси вентиляторів до двигунів; передавальні зубчасті механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів; циліндри двигунів; редуктори (зменшувальні, знижувальні передавачі), крім призначених до наземних транспортних засобів; коронки (деталі машин); теплообмінники (деталі машин); випускові труби до двигунів; радіатори (охолоджувальні) до двигунів; картери машин і двигунів; глушники до двигунів; гальмові колодки, крім призначених до транспортних засобів; системи охолодження дизельних двигунів; гільзи циліндрів до двигунів; клапани (деталі машин); шатуни до машин і двигунів; навісне обладнання до тракторів (корчувальне, для розпушування верхнього шару); навісне обладнання до бульдозерів 

Кл.12:

Трактори; гідравлічні системи до транспортних засобів; балансувальні важки до коліс транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; тягові двигуни наземних транспортних засобів; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; коробки передавальні до наземних транспортних засобів; кузови до транспортних засобів; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; гальмові сегменти до транспортних засобів; накривки паливних баків до транспортних засобів; передавальні вали до наземних транспортних засобів; гальмові диски до транспортних засобів; зчеплення до наземних транспортних засобів; зчепи до причепів; торсіони до транспортних засобів; багажні візки; будиночки-автопричепи; трейлери (транспортні засоби); шасі транспортних засобів; електродвигуни до наземних транспортних засобів; транспортні засоби електричні; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; осі транспортних засобів; осьові шийки; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; рушійні механізми до наземних транспортних засобів; рушійні гвинти; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; ходові частини транспортних засобів; транспортні засоби наземні, повітряні, водні та рейкові; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; шатуни до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; кабіни до тракторів; сервомеханізми бортових фрикціонів (частини наземних транспортних засобів); вали колінчасті до наземних до наземних транспортних засобів; дизельні двигуни до наземних транспортних засобів; насоси паливні до транспортних засобів; насоси водяні до транспортних засобів; насоси мастильні до транспортних засобів; кожухи маховика до наземних транспортних засобів; колеса ведучі, колеса натяжні, ланцюги гусеничні, башмаки гусениць, вінці ведучого колеса до тракторів; клапани до шин транспортних засобів 

Кл.35:

Допомога в керуванні справами; ділові довідки; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; розповсюджування рекламних матеріалів; послуги щодо фотокопіювання; служби працевлаштовування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; аудит комерційної діяльності; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; машинописні роботи; демонстрування товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; множення документів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; експертування на ділову успішність; аукціонний продаж; вивчання ринку; ділове оцінювання; ділове розвідування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; консультування щодо налагоджування справ; публікування рекламних текстів; рекламування; радіорекламування; ділове досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги стенографістів; телевізійне рекламування; записування повідомин (канцелярські роботи); оформляння вітрин; рекламні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; досліджування ринкове; керування комп'ютерними файлами; фахове консультування щодо підприємництва; економічне прогнозування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове інформування; визначання громадської думки; готування платіжних документів; комплектування штату працівників; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); наймання (орендування) місця на рекламу; сприяння продажеві (посередництво); послуги секретарів; складання податкових декларацій; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; обробляння текстів; передплачування газет (посередництво); реклама поштою; керування справами в готелях; керування справами артистів-виконавців; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо огляду преси; наймання (прокат) торговельних автоматів; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; послуги з порівнювання цін; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); інвойсування; написання рекламних текстів; збирання статистичних даних; макетування реклами; пошук спонсорів; влаштовування показів мод на рекламні потреби; створювання рекламних фільмів; керування справами спортсменів; маркетинг; телемаркетинг; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; наймання (прокат) торговельних стендів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; пошукова оптимізація; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; рекламування з використанням плати за клацання; послуги щодо комерційного посередництва; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника