Свідоцтво на торговельну марку № 35348 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 35348 (заявка 2001084892)
(111)
Номер свідоцтва
35348
(210)
Номер заявки
2001084892
(151)
Дата реєстрації знака
15.10.2003
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
23.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.08.2011
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
03.08.2031
(220)
Дата подання заявки
03.08.2001
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.10.2003, бюл. № 10/2003
(731)
Заявники
(732)
Власники

Михайленко Володимир Іванович;
Вул. Урлівська, ###, кв. ###, м. Київ, 02095 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Олішевич Людмила Анатоліївна;
Вул. Артема, 37-41 (3-й поверх), м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Юридична і патентна фірма "Грищенко та Партнери" Олішевич Л.А.;
Вул. Артема, 37-41 (3-й поверх), м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Паперові стрічки, в тому числі для електронних контрольно-касових апаратів; папір; папір в аркушах канцелярський; папір рулонний, перфорований; папір для реєструвальних приладів; папір для факсимільного зв'язку. 

Кл.35:

Імпорт-експорт. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 311012 (заявка m202110112): tpg ukrainskiy papir; твг український папір
*311012 m202110112
Свідоцтво торговельну марку № 212093 (заявка m201522710): український папір; ukrainskiy papir; ukrainkiy
*212093 m201522710
Свідоцтво торговельну марку № 212094 (заявка m201522711): ukrainskiy papir; український папір
*212094 m201522711
Свідоцтво торговельну марку № 212092 (заявка m201522709): український папір; ukrainskiy papir
*212092 m201522709