Свідоцтво на торговельну марку № 284020 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 284020 (заявка m201823220): res management
(111)
Номер свідоцтва
284020
(210)
Номер заявки
m201823220
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.10.2028
(220)
Дата подання заявки
03.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2020, бюл. № 19/2020
(731)
Заявники

Калюжний Віктор Сергійович;
Вул. Кармелюка, ###, кв. ###, м. Сміла, Черкаська обл., 20706 (UA)

(732)
Власники

Калюжний Віктор Сергійович;
Вул. Кармелюка, ###, кв. ###, м. Сміла, Черкаська обл., 20706 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; вивчання ринку; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору надавачів послуг; досліджування щодо підприємницької діяльності; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; експертування на ділову успішність; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю агенцій нерухомості; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з керування персоналом; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетингові досліджування у сфері нерухомості; менеджмент у сфері будівельного бізнесу; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, конкурсів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги з релокації для підприємств; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламні і консалтингові послуги щодо створювання і підтримки висококласного іміджу об'єктів нерухомості; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах чи за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розробляння рекламної концепції для об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника і побажань орендаторів; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, різноманітних благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо нерухомого майна; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; довірче керування фінансовими активами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестиційне аналізування проектів та об'єктів нерухомості; інвестування капіталу; інвестування в будівництво; інвестування в нерухомість (фінансове); іпотечні банківські операції; керування житловими комплексами та будинками (нерухомим майном); керування офісними, торговельними, адміністративними і розважально-спортивними комплексами (нерухомим майном); керування інвестиціями (фінансове); керування нерухомим майном; керування житловим і комерційним нерухомим майном; консультування щодо інвестування; консультування у сфері нерухомості; консультування щодо страхування; кредитування під заставу; лізинг нерухомого майна; менеджмент у сфері нерухомості; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування нерухомого майна; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості (операції з нерухомим майном), в тому числі: апартаментів, квартир, офісів, приміщень, адміністративно-офісних і торговельних площ, будівель; організовування збору коштів; орендування нерухомого майна, а саме: апартаментів, житла (квартир), приміщень, торговельних і адміністративно-офісних площ, будівель; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання у сфері оподаткування; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги адміністраторів нерухомого майна у будинках,; а саме: послуги зі здавання в оренду, оцінювання або фінансування (операції з нерухомим майном); послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; послуги щодо продажу нерухомості (операції з нерухомим майном); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості, які пропонуються до продажу або надаються в оренду та переліку надаваних послуг щодо операцій з об'єктами нерухомості,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; сприяння продажам нерухомого майна, а саме: апартаментів, житла (квартир), офісів, приміщень, будівель, торговельних і адміністративно-офісних площ; фінансове аналізування і прогнозування стану ринку нерухомості; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування девелоперськими проектами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання щодо нерухомого майна, в тому числі експертне оцінювання об'єктів нерухомого майна та об'єктів незавершеного будівництва; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове спонсорство; фінансовий консалтинг; фінансові послуги із залучення іноземних інвестицій; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; асфальтування; брукування доріг; будівельні і будівельно-монтажні роботи; будівельно-оздоблювальні роботи; будування ярмаркових рундуків та крамниць; будування і реконструювання об'єктів житлово-цивільного і виробничого призначення; будування офісних, житлових, адміністративних, торговельних та спортивно-розважальних комплексів; вимощування доріжок і майданчиків; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання вікон, дверей та воріт; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання, монтаж та демонтаж будівельних конструкцій і споруд; встановлювання і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронної сигналізації, відео- і телеспостереження, контролю доступу); встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання риштовань; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); дератизація і дезінфікування місць загального користування; дезінфікування; добування копалин; засклення балконів; засклення фасадів (встановлювання вітражів); знесення будівель; ізолювання будівель; інформування щодо ремонтування; інформування щодо споруджування; каркасно-монолітне будування; клінінгові послуги; консультування з питань будівництва; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; миття і чищення фасадів, вікон, скляних конструкцій, вітрин, вітражів; миття радіаторів опалювання; монтаж світлопрозорих дахів; монтаж несучих конструкцій; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; надавання послуг щодо капітального і поточного ремонту будівель та споруд; облицювальні та декоративно-оздоблювальні будівельні роботи; очищання димоходів; паркетні роботи; повторне лудіння; покрівельні послуги; послуги з розробляння кар'єрів; послуги хімчисток; прання; прання білизни в пральнях; прасування білизни; пресування одягу; прибирання вулиць; прибирання місць загального користування; прибирання приміщень; прибирання після ремонтних і будівельних робіт; прокат бульдозерів; прокат дорожніх підмітальних машин; прокат дренажних насосів; прокат екскаваторів; прокат кранів (споруджувального обладнання); прокат пральних машин у пральнях; прокат споруджувального обладнання; прокат чистильних машин; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; пусконалагоджувальні роботи; реконструювання громадських та промислових будівель; ремонтні будівельні роботи; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування насосів; ремонтування секретних замків; реставраційні роботи; реставрування архітектурних комплексів та ансамблів; реставрування творів мистецтва; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; споруджування; сухе чищення; теслярські послуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів; технічне обслуговування і ремонтування пальників; технічне обслуговування трубопроводів; технічне обслуговування меблів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; фасадні роботи; чищення будівель (внутрішнє); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); чищення і хімчистка килимового покриття; чищення і полірування кахельної плитки, дзеркал, граніту, мармуру, лінолеуму; чищення і ремонтування бойлерів; чищення жалюзі; чищення одягу; чищення пемзою; чищення піском; усування завад в електричному устаткованні; шпалерні роботи; штукатурні роботи 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; авторське наглядання за будівництвом та ремонтом (послуги архітекторів та інженерів-проектувальників); аналізування води; архітектурний дизайн; архітектурне консультування; архітектурні послуги; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; випробовування матеріалів; геологічне експертування; геологічне розвідування; дизайн інтер'єру та екстер'єру; дизайн меблів; дизайн предметів інтер'єру; дизайнерські послуги; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в геології; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; електронне зберігання даних; енергоаудит; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інженерні роботи конструкторські (креслення); калібрування (вимірювання); картографічні послуги; клінічні випробовування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки даних; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; наукові та промислові досліджування у галузі будівельних технологій; науково-технічне експертування; планування розвитку міст; послуги з розробляння (або з проектування) архітектурних макетів; послуги з розробляння дизайн-проектів; послуги з шифрування даних; послуги художників і декораторів (художній дизайн); проведення досліджень технічних проектів; проектування інтер'єру; проектування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; проектні і проектно-вишукувальні роботи; прокат веб-серверів; розміщування і обслуговування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння технічної документації; розробляння проектно-конструкторської документації; розробляння містобудівної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; топографічне знімання; топографо-геодезичні роботи; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; орендування приміщень для зустрічей; орендування приміщень для проведення свят, весіль, бенкетів, фуршетів, вечірок, ювілеїв, урочистостей, днів народжень, розважальних і корпоративних заходів; орендування конференц-залів; орендування тимчасового житла; попереднє замовляння місць в барах, кафе, ресторанах; послуги агентств із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); послуги барів; послуги будинків для людей похилого віку; послуги готелів; послуги дитячих ясел; послуги їдалень; послуги кав'ярень; послуги кафетеріїв; послуги лаундж-барів та кафе; послуги мотелів; послуги пабів; послуги пивбарів; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги ресторанів японської кухні; послуги снек-барів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); послуги щодо приготування різноманітних страв та напоїв і доставляння їх споживачам; прокат диспенсерів для питної води; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат пересувних будівель; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; служби прийому для тимчасового розміщування (керування прибуттям та відправленням); створювання композицій з харчових продуктів