Свідоцтво на торговельну марку № 219950 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 219950 (заявка m201511937): benoggi
(111)
Номер свідоцтва
219950
(210)
Номер заявки
m201511937
(151)
Дата реєстрації знака
12.12.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.07.2025
(220)
Дата подання заявки
23.07.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.12.2016, бюл. № 23/2016
(731)
Заявники

Тохтаров Алім Енверович;
Вул. Сельби, 36, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000 (UA)

(732)
Власники

Тохтаров Алім Енверович;
Вул. Сельби, 36, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000 (UA)

(740)
Довірена особа

Гурич Олександра Володимирівна;
Вул. Регенераторна, 4, корп. 7, кв. 436, м. Київ, 02160

(750)
Адреса для листування

Гурич Олександра Володимирівна;
Вул. Регенераторна, 4, корп. 7, кв. 436, м. Київ, 02160 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; консультування щодо керування справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; фахове консультування щодо підприємництва; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих та/або непродовольчих товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 49600 (заявка 2003044259): beno; benq
*49600 2003044259