Заявка на знак № m201508654 fbПоширити

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201508654: колл-центр лінія життя працює; десятки тисяч абонентів отримали консультацію, як стати донорами; дякуємо за врятовані життя

m201508654

12.06.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»;
Вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601 (UA)

Вадіс Вікторія Олександрівна (№ 370)

Вадіс Вікторія Олександрівна;
А/с 91, м. Київ, 03040 (UA)

 

Кл.35:

Допомога в керуванні справами; збирання статистичних даних; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу проекту популяризації донорства; макетування реклами; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування в рамках діяльності проекту популяризації донорства; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування в рамках діяльності проекту популяризації донорства; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; рекламна діяльність щодо популяризації донорства; консультаційні послуги колл-центрів, контакт-центрів щодо рекламування, ділових довідок; 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; телевізійне транслювання кабельними мережами; комп'ютерне передавання повідомлень і зображень; транслювання засобами бездротового зв'язку; мобільний зв'язок; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу до форумів в режимі он-лайн; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомлень; наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) телефонів; наймання (прокат) факсимільної апаратури; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомлень; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги відеоконференцзв'язку; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги телеконференцзв'язку; радіотранслювання; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільне передавання; 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування; навчання; виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування культурних або навчальних виставок; влаштовування лотерей; влаштовування показів мод з розважальною метою; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; влаштовування різноманітних культурних або розважальних заходів в рамках діяльності соціальних проектів, благодійних акцій та благодійних організацій; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; розважальні послуги; послуги клубів (розважальні або освітні); дресирування тварин; дубльований переклад; екзаменування у навчанні; забезпечування необхідним для гольфа; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля (відпочинку); інформування щодо розваг; караоке-послуги; кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; музейні послуги (презентації, виставки); мюзик-холи; навчання в академіях; навчання індивідуальне; надавання місць для дозвілля та розваг; надавання моделей для художників; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) відеофільмів; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) іграшок; наймання (прокат) ігрового обладнання; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; прокат обладнання для підводного плавання; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; наймання (прокат) спортивних майданчиків; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) стадіонного обладдя; наймання (прокат) театральних декорацій; наймання (прокат) тенісних кортів; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; професійна перепідготовка; планування вечірок (розваги); попереднє замовляння місць на видовища; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з каліграфії; консультаційні послуги колл-центрів, контакт-центрів щодо освіти, відпочинку та розваг; послуги з усного перекладу; послуги звіринців (зоопарків); послуги інструкторів, репетиторів (навчання); послуги казино (азартні ігри); послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги персональних тренерів (фітнес); послуги спортивних таборів; послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних кас (розваги); послуги шкіл (освіта); послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання; презентації вистав; проведення фітнес-класів; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; релігійне навчання; служба новин; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання фільмів, крім рекламних роликів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; школи-інтернати;