Свідоцтво на торговельну марку № 180559 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 180559 (заявка m201221114): світлотек
(111)
Номер свідоцтва
180559
(210)
Номер заявки
m201221114
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.12.2022
(220)
Дата подання заявки
05.12.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2014, бюл. № 1/2014
(731)
Заявники

Монастирський Ярослав Зеновійович;
Вул. Виборзька, ###, кв. ###, м. Київ, 03057 (UA)

(732)
Власники

Монастирський Ярослав Зеновійович;
Вул. Виборзька, ###, кв. ###, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Собко Ніна Іванівна;
А/c 65, м. Київ, 04086

(750)
Адреса для листування

Монастирський Я.З.;
Вул. Виборзька, 25, кв. 6, м. Київ, 03057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устатковання для освітлювання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 348457 (заявка m202106591): алютал
*348457 m202106591
Свідоцтво торговельну марку № 348459 (заявка m202106599): svitlotek
*348459 m202106599
Свідоцтво торговельну марку № 348458 (заявка m202106597): alutal
*348458 m202106597
Свідоцтво торговельну марку № 348460 (заявка m202106602): світлотек
*348460 m202106602
Свідоцтво торговельну марку № 175462 (заявка m201214623): professionalsystems
*175462 m201214623
Свідоцтво торговельну марку № 139366 (заявка m201007003): profibond
*139366 m201007003

Схожі торговельні марки