Свідоцтво на торговельну марку № 292138 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292138 (заявка m201904157): біржовий університет
(111)
Номер свідоцтва
292138
(210)
Номер заявки
m201904157
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.02.2029
(220)
Дата подання заявки
22.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»;
Вул. Жилянська, 59, оф. 102, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»;
Вул. Жилянська, 59, оф. 102, м. Київ, 01033 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»;
Вул. Жилянська, 59, оф. 102, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; допомога у комерційному або промисловому керуванні; економічне прогнозування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; випускання цінних паперів; вкладання коштів; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; довірче керування фінансовими активами; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; інвестування капіталу; котирування біржове; фінансове інформування; фінансове консультування