Заявка на знак № m201926620 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201926620: twinglish; code-switching; en; ii; ll; іі
(210)
Номер заявки
m201926620
(220)
Дата подання заявки
19.09.2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Черхава Олеся Олегівна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта) 

Інші торговельні марки цього власника